Marea șansă a educației: să dublezi achizițiile elevilor cu tehnologia educațională (EdTech)

Așa cum știți, ieri a avut loc o întrunire special dedicată educației la Clubul ”Valențe feminine” din cadrul Academiei Oamenilor de Știință. A fost o întâlnire foarte interesantă și animată de discuții aprinse pe marginea temei prezentate de cercetătoarea Carmen Bostan de la IȘE, care ne-a vorbit despre importanța disciplinelor STEM (ȘTIM) și a abordărilor STEAM (ȘTIAM – științe, tehnologie, inginerie, arte matematică) și a învățării interdisciplinare în educația modernă. În prezentarea susținută, Dna Bostan a atras atenția și asupra unor aspecte negative rezultate din structura actuală a programelor cadru din România, care au dus la reducerea numărului de ore alocate disciplinelor ȘTIM, la tăieri nefericite în conținuturi, la reducerea drastică a aplicațiilor practice și desființarea laboratoarelor din multe școli. De asemenea, a atras atenția asupra impactului negativ pe care îl are creșterea numărului de copii din clase, o uniformizare a cerințelor și un sistem de incluziune prost conceput, care limitează drastic progresele copiilor cu capacități înalte. Participanții, proveniți din domenii diverse de activitate – cercetători, experți în management, practicieni în educație, psihologi și antreprenori – au discutat aprins pe marginea tuturor aspectelor, adăugând noi aspecte îngrijorătoare și propuneri, din care câteva vor face curând tema unor proiecte de lucru ale clubului și Institutului de cercetări al AOȘR. Una din următoarele întâlniri va fi de asemenea dedicată educației, care este o temă centrală pentru toate domeniile științei și societății – vom discuta despre viziunea Eco-Bio-Educației propusă de noi.

1-edtech-moonshot-6Până atunci, ne face plăcere să vă re-introducem în tema tehnologiilor moderne utilizate în educație, cu un articol scris de Prof.Dr.. Sonny Magana, care conține și o invtație.

Dr. Sonny Magana EDD profesor emerit, autor de best-seller-uri în domeniul educației și un cercetător în domeniul tehnologiilor educaționale inovatoare, Dr. Sonny Magana este un consultat și un coach (antrenor) de instruire foarte căutat, care are mai mult de 30 de ani de experiență în a ajuta sistemele de educație din jurul lumii să realizeze forța învățării transcendente (dincolo și peste cerințele de bază).

1-edtech-moonshot-5

Când reflectez asupra arcului carierei mele în educație, nu mă pot împiedica să simt o profundă recunoștință pentru imensa responsabilitate și imensul privilegiu pe care le-am avut de a preda și îndruma elevi din clasele K-12 (preuniversitar). Este o și mai nare responsabilitate și privilegiu de a preda actualilor și viitorilor profesori și lideri. Vedeți voi, am dedicat mai mult de jumătate din viață acestei nobile îndeletniciri de a cerceta și evalua impactul celor mai de încredere căi de a accelera calitatea instruirii și achizițiile elevilor utilizând metode moderne și unelte moderne. Dar lumea de astăzi este diferită exponențial de cea care a existat în 1984, când am început prima dată să cercetez impactul tehnologiei asupra achizițiilor elevului.

Este dincolo de orice argument că noi trăim acum într-o lume în care adaptarea agilă la schimbarea rapidă trebuie să fie considerată unul din noii indicatori de succes în viață și în muncă. În educație, noi am evoluat de la momentul în care “The Oregon Trail”* (jocul Minecraft cu același nume utilizat în educație ca model de integrare a cunoștințelor) era considerat o culme, la o lume VUCA** unde volatilitatea, incertitudinea, complexitatea și ambiguitatea sunt noua normă. Oare metodele și rezultatele educaționale au ținut pasul cu acești noi indicatori de succes ai Secolului 21?

* https://ww2.kqed.org/education/2017/11/14/oregon-trail-as-an-anchor-for-interdisciplinary-learning/ Oregon Trail, ca ancoră pentru învățarea interdisciplinară

** https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you Ce înseamnă cu adevărat VUCA pentru tine

(acronimul VUCA, la modă în management, este o prescurtare de la volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, și surprinde ideea “Hey, este o nebunie acolo/ în lume

1-edtech-moonshot-2

Acum mai mult decât oricând, avem nevoie de o ”lovitură” (Moonshot***) în educație: O descoperire atât de extraordinară în educație încât învățarea și achizițiile elevilor să fie crescute în mod exponențial în așa fel încât să asigure pregătirea elevilor noștri pentru un viitor VUCA.

*** https://whatis.techtarget.com/definition/moonshotO lovitură (moonshot), într-un context al tehnologiei, este un proiect de descoperire ambițios, exploratoriu și revoluționar realizat fără nici o așteptare a unei profitabilități sau beneficiu pe termen scurt și, de asemenea, poate, fără o investigare deplină a riscurilor și beneficiilor.

Dar unde putem găsi o asemenea descoperire?

Am publicat studii de cercetare numeroase, articole științifice și cărți despre subiectul inovației disruptive în educație (și vor mai urma multe). Toate aceste investigații au fost concentrate pe un singur scop, acela de a ajuta fiecare elev, profesori sau lider în educație să-și realizeze potențialul de învățare transcendentă, stăpânind puterea tehnologiei educaționale. Prin învățare transcendentă, eu înțeleg mult peste și dincolo de așteptările și limitările care ne leagă de acel model de instruire ”Spune și exersează”. În acel model industrial, profesorii spun elevilor ce cunoștințe este important să memoreze, iar elevii practică, memorează și regăsesc cunoștințele în evaluări formative și sumative.

Rezultatul în a-i pune pe elevi să memoreze cu loialitate cunoaștere învechită a dus la un status quo periculos al unei minime competențe și respectării mecanice a învățării superficiale. O altă consecință insidioasă a modelului de instruire ”spune și exersează” este un anumit tip de dependență unde elevii sunt complet dependenți de profesorii lor ca să le spună ce să învețe, cum să învețe și cât de bine învață. Aceasta este antiteza construirii acelei agilități pentru adaptabilitatea la o lume VUCA.

În articolul precedent am promovat ideea că cercetarea în educație contează (#1).

#1 https://maganaeducation.com/2018/09/03/education-research-matters/

x-default

Motivul pentru care contează, în special în era digitală, este că sistemele de educație sunt scăldate în pretenții, promisiuni și născociri lipsite de dovezi. Acest fapt pur și simplu cerșește pentru întrebarea, ”Investițiile noastre în #EdTech au avut ca rezultat suficient ROI (reîntoarcere a investiției)? Preponderența dovezilor cercetării ne arată că răspunsul este un răsunător Nu.”

https://www.edcircuit.com/three-domains-educational-technology-part-1/ Trei domenii ale tehnologiei educației – partea 1

Dar asta se schimbă. În cartea mea publicată de Corwin Press, Tehnologiile clasei disruptive (Disruptive Classroom Technologies– #2), am sintetizat patru decenii de cercetare într-o cale de mare încredere pentru dublarea achizițiilor academice ale elevilor, pe care eu o denumesc Cadrul T3 pentru inovare (T3 Framework for Innovation). Cadrul T3 structurează creșterea impactului uneltelor digitale în trei domenii: T1) Translațional, T2) Transformional, și T3) Transcendent. Strategiile din Cadrul T3 au un efect de mărimea ES=1.6, care este echivalent cu creșterea de patru ori a achizițiilor elevilor. Și o spun din nou, de patru ori creșterea achizițiilor elevilor.

#2 https://www.amazon.com/dp/1506359094/ref=asc_df_15063590945707665?

1-edtech-moonshot-1

Aceasta este, dragi prieteni, lovitura pe care o căutăm

După ce am completat un riguros proces de revizuire a descoperirilor care susțin Cadrul T3 pentru inovare, ele au fost introduse în ediția inaugurală a Enciclopediei Cercetării în Educație online lansată de Oxford University (Research Encyclopedia for Education– #3). Să am descoperirile mele publicate în ceea ce este fără îndoială o culme a cercetării în domeniul cercetării științifice este o mare onoare care îmi provoacă atât umilință cât și satisfacție. Este o mărturie a darurilor de cunoaștere pe care le-am câștigat de la elevii și profesorii mei. Este de asemenea o mărturie a puterii imaginației; epidemia utilizării tehnologiilor cu impact scăzut este o problemă păcătoasă, care contează pentru mine. Am descoperit soluția la această problemă păcătoasă după ce am ”eșuat în acel mai bine timp de 35 de ani – și totul a început cu imaginarea unei lumi unde achizițiile elevilor sunt dublate.

#3http://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-423?rskey=76EZmz&result=4

1-edtech-moonshot-4

Te provoc să-ți imaginezi același lucru.

Te invit să te alături Academiei T3 (T3 Academy – #4).

Academia T3 este un spațiu de învățare online, personalizat, contributiv pentru educatori inovatori, care au acceptat provocarea de a dubla achizițiile de învățare ale elevilor prin implementarea și evaluarea impactului T3 Framework. Întrebarea pe care trebuie să ți-o pun acum este: Ești TU gata să accepți Provocarea T3 și să DUBLEZI achizițiile elevilor TĂI? Totul începe cu Imaginează-ți...

#4 https://app.participate.com/organizations/the-t3-academy-community-with-dr-sonny-magana/a172f97b-e692-484f-b4bc-48011f23767c/connect

Sursa – http://corwin-connect.com/2019/01/educations-moonshot-doubling-student-achievement-with-edtech/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.