ACORD

Acesta este un proiect inițiat și coordonat de Fundația MATCA-2000, în beneficiul membrilor Consorțiului ACORD și al educatorilor din România

CONSORȚIUL A.C.O.R.D. pentru educația integrativ-holistică și de excelență

Atitudine – Creativitate -Originalitate – Redescoperire – Devenire

Consorţiului ACORD (2011) are ca obiectiv susţinerea elaborării și integrării unor programe specifice educaţiei integrative și de excelenţă bazată pe metode de formare și învăţare inovatoare, diferenţiate, interdisciplinare, corelate cu educaţia pentru sănătate și alte programe complementare educaţiei formale.

Cele 12 organizaţii nonguvernamentale, membre fondatoare ale Consorţiului ACORD sunt: Fundaţia MATCA-2000, Asociaţia PSITEK, Organizaţia IRSCA Gifted Education, Centrul pentru Studii Complexe (Centru UNESCO), Fundația Filmul Românesc, Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România, Asociatia de Epigenetică şi Metabolomică, Asociaţia DACĂ pentru progesul personalităţii creatoare, Asociaţia culturală SOUND, Asociaţia Geografilor Umanişti din România şi Asociația DA.

Deşi cele 12 organizaţii au domenii de activitate, expertize, preocupări atât de diferite şi chiar unele obiective diferite, preocuparea comună pentru a dezvolta şi încuraja performanţa în domeniul specific de interes ne-au făcut să ne punem de ACORD şi să colaborăm la dezvoltarea abordărilor şi soluţiilor holistice în domeniul modelării personalităţii umane, cu un accent special pentru educaţia copiilor şi tinerilor capabili de performanţă înaltă, promovând conceptul de educaţie de excelenţă, educaţie holistică şi durabilă.

ACORD înseamnă pentru noi o schimbare de Atitudine pentru a încuraja şi stimula manifestarea Creativităţii şi Originalităţii, care să ducă la Redescoperirea bucuriei de a trăi şi a te exprima plenar, la Devenirea ca fiinţă – acel om complet, definit încă din antichitate prin sintagma „Mens sana in corpore sano” şi de renascentişti ca „Homo universalis”.

Pentru că, pe de o parte, societatea modernă a evoluat până la un nivel de complexitate care cere o resursa umană pregătită să înţeleagă şi să utilizeze benefic noile descoperiri ştiinţifice şi tehnologii, rezolvând totodată multiplele crize create de abordările mecaniciste şi lipsite de responsabilitate ale mediului fizic, viului şi societăţii; pe de altă parte, fiecare în domeniul propriu de activitate a descoperit că nu se poate obţine performanţă, în nici un domeniu, fără să te preocupi de formarea resursei umane care să poată performa la nivelul de creativitate şi excelenţă cerut de societatea actuală şi că nu te poţi ocupa de educaţie, mai ales la nivelul de excelenţă fără să te intereseze condiţionările de mediu la care este supus subiectul formării – copilul, tânărul sau adultul.

copii-3Sir Ken Robinson propunea înlocuirea sistemului educativ de tip industrial-academic cu un sistem de tip organic. Suntem perfect de acord.

Pentru noi, acest model de tip organic însemană o abordare integrativ-holistică a procesului educaţiei – o integrare a cunoştinţelor cu formarea abilităţilor necesare pentru o dezvoltare armonioasă a fizicului, a tuturor inteligenţelor şi a spiritului, care să încurajeze şi valorifice înclinaţiile şi talentele cu care s-a născut copilul, să stimuleze dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi creativitatea, în concordanţă cu ritmurile şi necesităţile biologice ale fiecărei vârste, realizată în cooperarea dintre familie, şcoală şi comunitate, într-un mediu benefic, capabil să asigure şi o dezvoltare sănătoasă.

Noi l-am numit Eco-Bio-Educaţie.

Este viziunea noastră şi, desigur că mai avem cale lungă până vom transpune această viziune într-un sistem viabil.

Nici nu ne propunem să o facem singuri, vă propunem să lucrăm împreună.

Rodica Bărbuță, inițiatorul și coordonatorul acestui proiect.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.