Eco-Bio Educația

Eco-Bio-Educația presupune o abordare integrativ-holistică și personalizată a procesului dezvoltării umane – integrarea asimilării de cunoștințe cu formarea abilităţilor necesare pentru cunoaștere și viață, o dezvoltare armonioasă a fizicului, a tuturor inteligenţelor şi spiritului, care să încurajeze şi valorifice înclinaţiile şi talentele cu care s-a născut copilul, să stimuleze dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi creativitatea, în concordanţă cu ritmurile şi necesităţile fiecărei vârste, realizată în cooperarea dintre familie, şcoală şi comunitate, într-un mediu benefic, capabil să asigure şi o dezvoltare sănătoasă.

Kids on tree

Copii în mediul natural, jucându-se

Educația secolului XXI ar trebui să fie un proces organic, cum spune Sir Ken Robinson:

We have to go from what is essentially an industrial model of education, a manufacturing model, which is based on linearity and conformity and batching people.

We need to move to a model that is based more on principles of agriculture. We have to recognize that human flourishing is not a mechanical process, it’s an organic process.

And you cannot predict outcome of human development.

All you can do, like a farmer, is create the conditions under which they will begin to flourish…. It’s about personalizing education to the people you are actually teaching.. it’s about creating a movement in education in which people develop their own solution, but with external support based on a personalized curriculum”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.