Profilul absolventului – Redefinirea succesului elevului (2)

Continuăm astăzi cu traducerea studiului realizat de experții de la INACOL.

Absolvent-profil-10

Examinarea cerințelor statului pentru absolvirea liceului

Cerințele pentru absolvirea liceului în SUA sunt în general determinate de către fiecare stat, cu variații privind interpretarea autorității locale privind cerințele și acordarea diplomelor. Diplomele sunt de obicei acordate pe baza datelor furnizate de școală, care înregistrează și câte cursuri (ore de prezentă) are elevul la subiectele cerute.

Creatorii de politici la nivelul statului se gândesc în prezent la modul în care această diplomă ar putea deveni o mărturie semnificativă a nivelului de pregătire pentru viitor; ar putea reflecta succesul în rigoarea academică și ar putea semnifica faptul că deținătorul ei stăpânește cunoștințele, abilitățile și obiceiurile pentru succesul cerut în noua economie. Dacă diploma de liceu a fost aliniată cu un cuprinzător profil al absolventului iar elevii au avansat către o stăpânire demonstrată a acestora, dar nu doar prin orele de prezență, mult mai mulți absolvenți ar fi pregătiți pentru succes.

Absolvent-profil-8-1

Să luăm în considerare cadrul de calificări

La nivel internațional, cel puțin 47 de țări (fără să includem SUA) au dezvoltat un cadru național al calificărilor sau un sistem de calificări bazat pe competențe care formează legături între educația preuniversitară (K-12), educația superioară și cerințele viitoarei forțe de muncă.

Cadrele de calificări furnizează căi flexibile de învățare și facilitează calificarea pe baza competențelor, care sunt mult mai semnificative pentru elevi, universități și angajatori. Sistemele de calificări accentuează coerența prin formarea de conexiuni între sistemele pre-universitare (K-12), educația superioară și nevoile viitoarei forțe de muncă.

Pentru a lua un exemplu internațional, Cadrul de Califică din Noua Zeelandă este aliniat de-a lungul educației pre-universitare, educației superioare și certificărilor forței de muncă. Potrivit autorității de Calificări din Noua Zeelandă, ”Cadrul de Calificări este esența sistemului de educație din Noua Zeelandă. Toate calificările vin cu o asigurare a unei calități care este recunoscută și acreditată în toată lumea. Aceasta permite elevilor să-și etaloneze nivelul lor de abilități și cunoștințe pe baza acestui cadru și face mai ușor pentru țări și regiuni să compare calificările. Pentru angajatori devine explicit ce pot să facă, să fie și să cunoască absolvenții la completarea unei calificări. Și, pentru toate părțile se deschid căi pentru mai multă educație, angajare și/sau contribuție la comunitatea lor.

Cadrul de Calificări din Noua Zeelandă este un exemplu din străinătate că, la nivelul statului, creatorii de politici ar putea, atunci când se gândesc la politici, examina strategii care susțin calificări semnificative, aliniate de-a lungul educației pre-universitare, superioare și altor calificări ale forței de muncă.

Absolvent-profil-6

Explorarea diplomelor bazate pe competență

În Statele Unite, un număr de state au început să comunice ce ar trebui să știe și să poată face un absolvent, gândindu-se și adoptând politici create în jurul conceptului de diplomă bazată pe competențe. Asta s-a petrecut la nivelul conversațiilor despre politicile statului și deține potențialul de a conduce spre o abordare bazată pe competențe pentru calificarea pentru liceu.

Vermont și Colorado sunt două dintre statele care au adoptat un cadru de absolvire bazat pe competențe.

Standardele de Calitate a Educației din Vermont au fost aprobate în 2013 de Vermont State Board of Education și cer școlilor să aibă cerințe de absolvire bazate pe competențe pentru elevii care vor absolvi în anul 2020 și în cei următori. Statul permite elevilor să-și demonstreze măiestria prin diferite mijloace, incluzând însărcinările concepute de profesor, lucrări, prezentări, portofolii sau proiecte.

În 2007, Colorado a adoptat Legea H.B. 07-1118, care ghidează cerințele de absolvire la nivelul districtelor pentru a îndeplini sau depăși cerințele dezvoltate de Colorado State Board of Education. În răspuns la această lege, Departamentul de Educație din Colorado a emis un Meniu al Demonstrațiilor de Pregătire pentru Universitate și Carieră. Aceste opțiuni includ notele minime la examenele de intrare în colegiu (universitate), tipurile de examene de intrare în colegii, examenele AP (Advanced Plasament) și IB (Bacalaureat Internațional), notele de trecere la diferitele cursuri de calificare și pentru succesul individual așa cum este demonstrat de certificatele de măiestrei sau proiectele cheie (capston projects – proiecte de cercetare sau realizare practică semnificative, axate pe o materie sau interdisciplinare realizate în cursul liceului).

Creatorii de politici la nivel de stat se pot concentra pe diplomele bazate pe competențe care să legitimeze cunoașterea și abilitățile necesare pentru succesul post-secundar și să conducă la transformarea sistemelor de educație pentru învățarea centrată pe elev.

Absolvent-profil-14

Recomandările pentru creatorii de politici sunt să promoveze învățarea centrată pe elev cu noi definiții ale succesului elevului.

Liderii statelor au oportunitatea de a se angaja mai profund în conversații cu comunitățile din jurul elevilor, în jurul a ceea ce elevii ar trebui să știe și să poată face după absolvire. Conversațiile din jurul noilor definiții de succes ar putea include competențele academice, competențele social-emoționale, abilitățile și dispozițiile necesare pentru succes.

După adoptarea unei noi definiții a succesului care să conducă la o coerență a sistemului, statele și districtele locale ar putea să înceapă să descopere arii unde politicile de stat necesită schimbări pentru a susține mai bine schimbarea către învățarea centrată pe elev.

Statele ar putea lua în considerație următorii pași de acțiune pentru a lucra cu comunitățile și actorii interesați ( stakeholders) pentru a redefini succesul pentru toți elevii din acel stat:

Acțiunea – Pasul #1: Adoptarea unei viziuni la nivel de stat prin convocarea diverșilor stakeholders pentru a redefini succesul elevului și pentru a crea un Profil al Absolventului cuprinzător, bazat pe cunoștințele și abilitățile de care au nevoie elevii pentru universitate, carieră și viața civică.

Acțiunea – Pasul #2: Crearea unui grup de lucru, format din persoane cu calificări semnificative, pentru a studia Cadrele de Calificare ale altor state.

Acțiunea – Pasul #3: Să se gândească la oportunitățile statului de a îmbunătăți educația pre-universitară, superioară și de calificare, aliniindu-le la cunoașterea, competențele și abilitățile cerute.

Acțiunea – Pasul #4: Să adopte diplome bazate pe competențe și să susțină implementarea acestora prin crearea de resurse pentru ca școlile din districte să le implementeze efectiv. De exemplu, să recunoască nevoia de a se dezvolta procese la nivel de stat pentru calibrarea și moderarea judecăților de valoare utilizând dovezi în toate școlile și districtele (inspectorate) pentru a asigura coerența în notare și calitatea diplomelor bazate pe competențe.

Absolvent-profil-12

Puteți afla mai multe din documentele de aici:

iNACOL – Fit for Purpose: Taking the Long View on Systems Change and Policy to Support Competency Education

iNACOL Issue Brief – State Policy & K-12 Competency-Based Education

iNACOL Issue Brief – Redesigning Systems of Assessments for Student-Centered Learning

iNACOL – Meeting The Every Student Succeeds Act’s Promise: State Policy to Support Personalized Learning

iNACOL – Promising State Policies for Personalized Learning

Virginia Department of Education – Virginia: Profile of a Graduate

KnowledgeWorks – The Future of Learning: Redefining Readiness from the Inside Out

Follow us on social media: @nacol, @SusanDPatrick, @mariaworthen, @DaleKFrost, @ntruongedu

Sursa: https://www.inacol.org/resource/redefining-student-success-profile-graduate/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.