Profilul absolventului – Redefinirea succesului elevului (1)

În această lună, INACOL – International Association for K12 Online Learning, organizație cu sediul în SUA. activă în dezbaterea de politici și crearea de resurse în domeniul educației la nivel mondial, propune liderilor din sistemele de educație și profesorilor să reflecteze asupra necesității de a redefini noțiunea de succes al învățării. Și, așa cum ați putut vedea din articolele care se referă la evaluare, să ne gândim cu toții care ne sunt obiectivele reale, ce vrem să obținem la sfârșitul procesului în sistemul școlar. Pe scurt, care este profilul (dorit) al absolventului de școală, astăzi.

Iată mai jos traducerea studiului realizat de trei dintre experții de la INACOL – Maria Worthen, Natalie Truong, Susan Patrick

Absolvent-profil-2

Redefinirea succesului.

Astăzi, conversațiile se petrec în state care explorează cum să construiască sisteme de educație care să-i pregătească pe tineri pentru succes în educația post-secundară, forța de muncă și societatea civilă. O nouă definiție a succesului este crucială pentru a conduce îmbunătățirile sistemului care sunt construite în jurul nevoilor elevilor – incluzând schimbările în instruire, sistemele de evaluare, trasee extinse și medii de învățare mai bune, conectate la comunități și cu lumea reală.

Acest scurt document va explora importanța creării definițiilor succesului care reflectă aspirațiile comunităților pentru elevii lor care să conducă la coerență în politici și rezultate îmbunătățite. Creatorii de politici (policymakers) pot utiliza noi definiții ale succesului elevilor care validează sistemele de învățare centrate pe elevi pentru a:

 1. Susține învățarea elevului și a împlini nevoile individuale;

 2. Împuternici educatorii să faciliteze învățarea și creșterea către o nouă, mai cuprinzătoare definiție a succesului, și

 3. Crea coerență și o aliniere a sistemelor de educație ale statelor.

Absolvent-profil-5

Context

În SUA, sub legea ESSA – Every Student Succeeds Act, statele americane au o oportunitate fără precedent de a transforma sistemele de educație pre-universitară (K-12) pentru a promova echitatea și a ajuta fiecare elev să reușească, cu o nouă definiție a succesului. Noua lege face posibil pentru liderii de state să re-deseneze sistemele de evaluare, modelele de responsabilitate, pregătirea educatorilor și dezvoltarea sistemelor care, în mod coerent se aliniază și susțin rezultatele învățării elevului și echitatea.

Ca un prim pas important, creatorii de politici și actorii interesați (stakeholders) pot colabora pentru a identifica cunoașterea și competențele, abilitățile de care vor avea nevoie elevii pentru a reuși la facultate, în carieră și în viața civică. Aceasta ar putea aduce informații în conversațiile din jurul conceptului strategic de profiluri ale absolvenților care descriu ce ar trebui să știe și să fie capabili să facă elevii după ce absolvă liceul (în diferitele profiluri specifice, n.n.)

Abilitățile de bază sunt importante pentru succesul elevului, dar citirea și matematica singure nu sunt suficiente pentru a pregăti în mod adecvat elevii pentru un viitor de succes. Din nefericire, sistemul de educație curent lasă mult prea mulți elevi în urmă. De exemplu, în statele americane, elevii liceelor absolvă într-o rată mai mare decât oricând, cu toate acestea, cu unele variații, studenții de facultate din primul an au nevoie de remedieri în proporție de 37%

(Oare care este proporția la noi și cine se ocupă de remedierea pregătirii studenților? n.n.)

O asemenea inechitate educațională afectează în mod disproporționat elevii din mediile cu venituri mici și elevii din minoritățile de culoare. Conform unui studiu recent, 57% dintre elevii afro-americani și 45% studenții latino-americani se înscriu la cursuri de remediere, în comparați cu 35% dintre studenții albi. Aceste rezultate arată că absolvenții liceelor nu sunt suficient pregătiți pentru succesul post-secundar.

Pregătirea pentru facultate, carieră sau viața civică ar trebui să fie un scop central al educației la toate nivelurile. Potrivit concluziilor Forumului Economic Mondial (World Economic Forum), cele zece abilități de top cerute de către angajatori în anul 2020 vor include:

 • Absolvent-profil-3Gândirea critică

 • Creativitatea

 • Managementul oamenilor

 • Coordonarea cu alții

 • Inteligența emoțională

 • Realizarea de judecăți și luarea de decizii

 • Orientarea către servicii

 • Negocierea

 • Flexibilitatea cognitivă

Cu toate acestea, politicile de educație din multe state sunt conduse de o concentrare singulară asupra abilităților de bază de citire, scriere și matematică. Aceste abilități sunt importante, dar ele nu sunt suficiente pentru a asigura ca fiecare elev să reușească în ciclul 1-12 și mai departe.

Statele și comunitățile pot ajuta la o mai bună pregătire a elevilor pentru succesul în carieră și educație post-secundară, prin regândirea a ceea ce reclamă diplomele de liceu (și colegiu profesional, n.n.)

Un concept important pe care creatorii de politici trebuie să-i ia în considerație atunci când construiesc o viziune a sistemelor de educație pre-universitară (Kindergarten-12) este cum să redefinim succesul. Cu definiții clare ale succesului (la fiecare nivel și specific, n.n.), statele pot începe să-și transforme sistemele educaționale și să facă asta într-o manieră coerentă, în așa fel încât toată lumea să lucreze laolaltă pentru a-i ajuta pe elevi să reușească.

Absolvent-profil-4

Cu o viziune a succesului elevului la nivel de stat împărtășită, statele pot începe să clădească sisteme coerente în care fiecare funcție și individ are un rol clar de jucat în a-i ajuta pe toți elevii să reușească. Actorii interesați la nivel districtual (regional) și din comunități trebuie să fie parte a conversației despre redefinirea succesului și identificarea cunoașterii și abilităților de care elevii vor avea nevoie pentru a înflori și a reuși. Statele și comunitățile locale au oportunitatea de a regândi obiectivele rezultatelor elevului și a stabili o viziune despre ce ar trebui elevii să știe și să poată face după absolvire pentru a reuși la facultate, în forța de muncă și în viața civică.

De exemplu, statele și regiunile ar putea alinia curriculum-ul, instruirea i sistemele de evaluare în jurul obiectivelor comune ale unei înțelegeri despre ceea ce elevii au nevoie să cunoască și să fie capabili să facă pentru a absolvi gata direct pentru succesul după absolvirea liceului. Standardele și competențele pot fi aliniate cu viziunea statului pentru succesul elevului. Sistemele de evaluare pot furniza din timp un feedback și pot permite elevilor să-și demonstreze măiestria și progresul atunci când termină. Chattergoon și Marion (2016) explică că, “evaluarea la nivel de stat trebuie să devină compatibilă cu modelele despre cum învață elevul conținutul și abilitățile de-a lungul timpului” iar “curriculum-ul, instruirea și evaluarea trebuie să fie aliniate pentru a ne asigura că întregul sistem lucrează pentru atingerea unui set comun de obiective de învățare.

modelele de responsabilitate ale generației viitoare pot furniza transparență și informa unde se află elevii față de obiectivul de succes și de asemenea, pot furniza suport și îmbunătățiri ale școlilor către atingerea în timp a acestei viziuni. Actori diverși din sistemele de pregătire a forței de muncă (profesori) pentru sistemul pre-universitar, inclusiv agenții de stat din domeniul educației, universitar, business, agențiile de dezvoltare a forței de muncă, comunități, familii și elevi și-ar putea împărtăși obiectivele și valorile în noua definire a succesului elevului și creerea unei politici pe termen lung.

În fine, sistemele pentru construirea capacității educatorilor și liderilor ar putea pune accentul pe stăpânirea acelor abilități necesare pentru a crea medii de învățare personalizate, bazate pe competențe.

Împreună cu redefinirea succesului elevului, statele ar putea dori să ia în considerare modul în care diploma de liceu ar putea semnala efectiv pentru elevi, pentru instituțiile universitare și angajatori ce abilități, competențe și calificări are trebui să aibă elevii după absolvire. Sistemele de educație coerente construite în jurul succesului elevului ajută la conectarea rezultatelor învățării elevului în ciclul K-12 și mai departe.

Acest rezumat va sublinia abordările de politici promițătoare pentru a face calificările la nivelul liceului mai semnificative. Cu o definire mai semnificativă a succesului elevului, liderii statelor ar putea lua în considerare următoarele arii pentru a transforma educație:

 • Dezvoltarea unui Profil al Absolventului;

 • Alinierea cerințelor de absolvire a liceului cu pregătirea pentru universitate și carieră;

 • Reconsiderarea alinierii cadrelor de calificare de-a lungul sistemelor; și

 • Explorarea diplomelor bazate pe competențe.

1-Absolventul-2
Crearea Profilelor Absolventului care să se alinieze cu noua definiție a succesului Există o nevoie de a ne mișca de la definiția limitată a succesului absolvenților de liceu din trecut bazată pe transcrieri și timpul petrecut în scaune, la un profil concentrat pe viitor, bazat pe demonstrație stăpânirii cunoașterii și abilităților esențiale .Conceptul de profil al absolventului este o abordare pe care trebuie să o adopte liderii de stat și comunitățile pentru a defini în colaborare succesul elevului, de la definiția limitată din trecut spre una viitoare.

În statul Virgina, din SUA, o nouă inițiativă de examinare a direcțiilor viitoare ale diplomei de absolvire a liceului a condus spre crearea unui ”Profil al Absolventului”. Acestă inițiativă s-a născut dintr-o serie de conversații public în jurul problemelor dacă elevii sunt pregătiți în mod adecvat cu abilități transferabile, abilități de angajabilitate și pregătiți pentru universitate cu valori ale celui care învață, ale locului de muncă și comunității. Aceste conversații și-au avut originea la nivel local; este un exemplu al creatorilor de politici care s-au angajat împreună cu și i-au ascultat pe actorii interesați pentru a defini ce anume ar trebui să știe și să poată face absolvenții, și cum, lucrând împreună să începi să construiești coerența sistemului. Adunând date din întregul stat, a reieșit o viziune comună care acum este inclusă în politica statului Virginia și un Profil al Absolventului adoptat de districte și școli.

Prfilul Absolventului din Virginia descrie cunoașterea, abilitățile, experiențele și atributele pe care elevii trebuie să le atingă pentru a fi de succes în facultate și/sau în forța de muncă, precum și pentru a ”fi gata de viață” într-o economie și o lume caracterizată de schimbare rapidă. În Profil, a pentru ”a fi gata de viață” trebuie să:

 1. Achiziționezi și să aplici cunoaștere academică și tehnică adecvată (cunoașterea conținutului);

 2. Demonstrezi abilități, calități și comportamente ale unui loc de muncă productiv (abilități pentru locul de muncă – workplace skills);

 3. Construiești conexiuni și interacțiuni de valoare cu ceilalți, ca un cetățean responsabil și sensibil (angajament în comunitate și responsabilitate civică) și

 4. Să aliniezi cunoașterea, abilitățile și interesele personale cu oportunitățile de carieră (explorarea carierei).

Liderii locali și educatorii din Virginia se angajează activ în re-desenarea sistemelor în jurul Profilului Absolventului din Virginia. De exemplu, Comitetul de Stat pentru Educație a propus schimbări în cerințele sistemului de absolvire și responsabilitate pentru a se alinia cu profilul. Mai mult, sub Planul de stat bazat pe Legea ESSA Further, consilierii școlari vor fi antrenați pentru a-i asista pe elevi cu planuri individualizate academice și de carieră care se aliniază cu viziunea pregătirii pentru universitate și carieră descrise de Profil.

Acesta este un exemplu al creatorilor de politici angajați în ascultarea actorilor pentru a defini ceea ce trebuie să știe și să poată face absolvenții și al modului în care se poate lucra împreună pentru a construi coerența sistemului.

Sursa: https://www.inacol.org/resource/redefining-student-success-profile-graduate/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.