Formarea caracterului în școli este o soluție?

Așa cum știți cei mai mulți dintre voi, problema disciplinei din școli a devenit din ce în ce mai acută în ultimii zece ani sau mai mult, iar problema violenței în rândul copiilor/ tinerilor sau a violențelor la care sunt supuși copiii a atras din ce în ce mai mult atenția organizațiilor de protecție a copilului, în frunte cu UNICEF, care a declarat anul 2016 un an dedicat luptei împotriva violenței, finanțând numeroase studii și programe în diferite țări și global.

Multe țări sunt preocupate de aceste aspecte și, una din soluțiile care au fost propuse este readucerea în școli a educării caracterului copiilor, ca obiectiv cheie al educației.

Iată mai jos un articol scris de Linda Starr în EducationWorld pe acestă temă.

caracter-9

Pe măsură ce incidența violenței în școli crește iar tehnicile de disciplinare strictă, ca și măsurile de securitate crescute nu izbutesc să controleze problema, mulți părinți, educatori, politicieni și lideri sociali caută metode demne de încredere pentru a o preveni. Este oare educarea caracterului răspunsul la această problemă?

Este o nevoie a comunității ca noi să facem partea ce ne revine în a construi oameni de mare caracter. Nu există o problemă mai critică în educația de astăzi.” spune Sanford N. McDonnell, președinte onorific al McDonnell Douglas Corporation.

 • La Newsome Park Elementary School din Newport News, Virginia, toți elevii participă în programul de service learning (vezi – https://creeracord.com/2016/12/04/invatarea-functionala-aplicatii-din-lumea-reala-pentru-invatare/), care integrează învățarea funcțională în fiecare aspect al curriculum-ului. Cei mai tineri elevi fac schimburi de vizită cu cetățenii vârstnici. Cei din clasele a doua și a treia furnizează hrană și îmbrăcăminte familiilor în nevoie – și schimbă scrisori cu aceste familii ca parte a studiilor lor despre sistemul poștal. Cei din clasa a patra și a cincea fac de gardă la spitalul de veterani local – și învață despre tehnologia utilizată pentru tratarea pacienților de aici.

 • La Benjamin Franklin Classical Charter School din Franklin, Massachusetts, în fiecare lună, curriculum-ul se concentrează pe una din virtuțile cardinale cum sunt curajul, cumpătarea, dreptatea și prudența, în timp ce școala cultivă un sens al responsabilității personale și sociale printr-o varietate de proiecte de servicii de voluntariat în comunitate.

 • Buck Lodge Middle School din Adelphi, Maryland, pune în evidență programul “Virtutea Săptămânii”, un program de mediere de la egal la egal și cerințe riguroase de participare la servicii în comunitate pentru a absolvi.

Deși programele individuale variază, fiecare școală a făcut un angajament din a furniza elevilor programe de educare a caracterului pe lângă disciplinele tradiționale. Fiecare școală a luat parte de asemenea la evenimentul sponsorizat de revista Business Week, de McGraw-Hill’s Educational and Professional Publishing Group, și de The Character Education Partnership. The Business Week Award for Instructional Innovation (Premiul Business Week pentru Inovarea în Instruire) care a demarat în 1998.

caracter-2

ESTE ASTA TREABA NOASTRĂ?

Cred că în societatea americană există un vid de valori și că profesorii nu trebuie să fie nepăsători sau apologetici în confruntarea cu această situație. Trebuie să integrăm educarea caracterului în țesătura curricululm-ului și în activitățile extracurriculare. Trebuie să formăm profesorii în educația caracterului – atât cei aflați în formare cât și cei aflați la catedră. Și trebuie să ne setăm conștient pentru creare unui climat moral în cadrul școlilor noastre” – spune Bob Chase, Președintele National Education Association.

O cercetare desfășurată în 1992 de către Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics a descoperit că 33% dintre elevii liceelor au recunoscut să au furat produse din magazine în ultimul an. 61% dintre elevi au recunoscut că au copiat la cel puțin o examinare în timpul anului curent, iar 83% au spus că și-au mințit părinții. 33% dintre studenți au spus că sunt dispuși să mintă într-un CV sau la o aplicație de job sau în timpul unui interviu pentru a obține un job, iar 60% au spus că deja au făcut asta.

În plus, într-un sondaj făcut profesorilor în 1997 de către The National Center on Addiction and Substance Abuse, mai mult de jumătate dintre respondenți au perceput un declin al moralității elevilor de când au început ei să predea. Chiar și printre cei care predau de 5 ani sau mai puțin, 44% au spus că au văzut un declin al valorilor etice și o creștere a utilizării drogurilor ilegale printre elevii lor.

caracter-4

În mod clar, declinul moral printre tineri afectează întreaga societate (și vice-versa, am spune noi, n.n.) Dar este treaba școlii să adreseze această problemă? Potrivit celor de la Character Education Partnership (CEP), o coaliție non-partinică de indivizi și organizații dedicate promovării predării și modelării caracterului în educație, Nu există un asemenea lucru ca școli cu valori neutre sau educație liberă de valori. Școlile predau valori în fiecare zi, din concept și implicit. Atunci când școlile nu predau valori, ele te învață că valorile nu sunt importante.

Mai mult, CEP spune, “Școlile nu-și pot atinge obiectivele într-un vid de valori. Pentru a reuși, școlile trebuie să predea valori ca integritatea academică, civilitate, responsabilitate, perseverență, cooperare, auto-disciplină și respect față de sine și de ceilalți.”

caracter-5

CUM O PREDĂM?

În mod clar, putem cădea cu toții de acord despre importanța învățării copiilor noștri, atât ca indivizi cât și ca membri ai societății, importanța valorilor comune cum sunt respectul, responsabilitatea, corectitudinea și cetățenia. spune Richard W. Riley, U.S. Secretary of Education/

Multe școli se țin departe de educația formală a caracterului, citând diversitatea de credințe și valori naționale, care fac din astfel de educație un imperativ pentru familie, mai curând decât unul pentru instituția școlii.

Cercetările arată, cu toate acestea, existența unui consens național care fac educația valorilor în școlile publice atât posibilă cât și dezirabilă.

 • În 1993 un sondaj al Phi Delta Kappan/Gallup a descoperit că mai mult de 90% dintre respondenți erau în favoarea ideii ca școlile să predea astfel de valori, cum sunt cinstea, democrația, toleranța, patriotismul, grija și curajul moral.

 • Cercetătorii de la The Institute for Global Ethics (https://www.globalethics.org/) raportează că aceste cinci valori cheie – adevărul, compasiunea, corectitudinea, responsabilitatea și respectul – se regăsesc transversal în domeniile culturale, religioase și socio-economice.

 • Iar CEP susține predarea valorilor etice principale de grijă, corectitudine, încredere, cetățenie, responsabilitate și respect pentru sine și ceilalți, numindu-le “valori care formează baza unui bun caracter” și “principii care sunt comune tuturor culturilor și religiilor.”

La nivel național, multe state diferite și programe locale au fost stabilite și funcționează, încorporând educație caracterului în școlile publice.

 • În Pittsburgh, Pennsylvania, școlile au lansat recent Programul de educație Your Environment (Mediul tău), destinat să ajute copiii să reușească să-și îmbunătățească comportamentul atât în școală cât și în afara ei. (vezi articolul din această săptămână din Education World, One Character Education Program That Works!)

  http://www.educationworld.com/a_curr/curr114.shtml

 • Departamentul de Stat de Educație din Connecticut lucrează cu Character Counts! (https://charactercounts.org/), o inițiativă la scară națională susținând educația non-partizană a caracterului, care implică școlile, părinții și companiile într-un angajament pentru educarea caracterului.

 • În Missouri, Departamentul pentru Educația Elementară și Secundară a stabilit un Parteneriat de Educație intitulat Show Me Character (Arată-mi Caracterul) care este construit pe programul existent de Personal Responsibility (PREP) și care extinde educarea caracterului în școlile de stat.

caracter-10

ÎNCEPÂND CU ELEMENTELE DE BAZĂ

Să educi un om ca minte și nu moral, înseamnă să educi o amenințare pentru societate.” —Theodore Roosevelt

Programele pot diferi, dar elementele de bază ale educației caracterului au anumite caracteristici comune. Potrivit Dr. Thomas Lickona, director al The Center for the 4th and 5th RsRespect & Responsibility (http://www2.cortland.edu/centers/character/), o resursă pentru educația caracterului, toate școlile ar trebui să educe elevii ca pe o persoană de caracter, care:

 • Este de încredere – având onestitate, integritate și loialitate.

 • Tratează toți oamenii cu respect – demonstrând curtoazie, politețe, toleranță și acceptare.

 • Acționează responsabil – acționând cu corectitudine, seriozitate și auto-control și dând un bun exemplu.

 • Este cinstită și corectă – tratându-i pe toți oamenii cinstit.

 • Este grijulie – arătând compasiune, bunătate, sensibilitate și caritate.

 • Este un bun cetățean – acceptând responsabilitățile legale, civice, ale comunității și față de mediu.

  Programele de educație a caracterului pot diferi, dar CEP susține 11 principii ale educației caracterului. Școlile angajate în educația caracterului trebuie să:

 • Definească valorile etice de bază în termeni de comportamente observabile și să ceară tuturor membrilor școlii să respecte norme de conduită compatibile cu aceste comportamente.

 • Ajute membrii comunității școlii să recunoască, prețuiască și acționeze după valorile etice esențiale.

 • Integreze dezvoltarea caracterului în toate aspectele vieții școlii și să planifice deliberat căi pentru dezvoltarea caracterului, în loc să aștepte oportunități care să se arate singure.

 • Impregneze fiecare arie a mediului școlii – incluzând clasa, cantina, holurile și curtea de joacă – cu dovezi ale valorilor etice esențiale.

 • Să furnizeze elevilor provocări ale lumii reale care să-i ajute să dezvolte o înțelegere practică a cerințelor morale ale valorilor etice esențiale.

 • Să furnizeze un curriculum academic semnificativ și provocator care respectă pe toți cei care învață și îi ajută să reușească.

 • Dezvoltă angajamentul intrinsec al elevilor atât pentru valorile esențiale cât și pentru currriculum-ul academic.

 • Implică tot personalul școlii în modelarea și promovarea valorilor etice esențiale, și furnizează personalului școlii aceleași oportunități de dezvoltare personală și academică acordate elevilor.

 • Cere un puternic leadership moral atât de la personal cât și de la elevi.

 • Recrutează ajutoare din partea părinților și comunității de business, comunităților religioase, reprezentanților guvernului și media în promovarea valorilor etice esențiale.

 • Evaluează continuu progresul educației caracterului, evaluând caracterul școlii, al studenților și succesul personalului ca formatori/ educatori de caracter.

Lucas Counselling

UN IMPERATIV ISTORIC

“Virtutea și viciul nu vor crește împreună în același grad, dar vor crește acolo unde sunt plantate, iar când una prinde rădăcini, nu este lesne înlocuită de cealaltă. Marea artă de a corecta omenirea consistă în impresionarea minții cu principii bune.” — Noah Webster

Craig Cunningham, în A Certain and Reasoned Art: The Rise and Fall of Character Education in America**, arată că educația caracterului a fost un scop al educației publice din această țară încă de la stabilirea sistemului de școli publice. Doar din anii 1950, spune el, accentul pe educația academică a depășit ca prioritate educația caracterului.

**https://www.academia.edu/398759/A_Certain_and_Reasoned_Art_The_Rise_and_Fall_of_Character_Education_In_America_a_Chapter_In_Character_Psychology_and_Character_Education

Astăzi” declară Cunningham, “există un interes reînnoit în educația caracterului, pe măsură ce crește percepția că mulți tineri americani scapă de sub control. Drogurile și bandele, sarcinile la vârsta adolescenței și sinuciderile, precum și prăbușirea disciplinei în școli, au condus pe mulți educatori și lideri politici să se uite din nou spre școli pentru a educa nu numai mințile, dar și conștiințele copiilor.

caracter-6

Sursa: http://www.educationworld.com/a_admin/admin/admin097.shtml

One thought on “Formarea caracterului în școli este o soluție?

 1. Pingback: Recunoștința, una dintre cele mai importante abilități de viață | Centrul de Resurse pentru Eco-bio Educație, Reziliență și Sustenabilitate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.