Un excelent Ghid pentru învățarea prin proiecte – creat în cadrul Proiectului TeachSUS

Vom începe prin a vă povesti puțin despre modul în care a luat naștere ideea pentru Proiectul TeachSUS, Teaching for Sustainability*Să predai și să educi pentru sustenabilitate – un proiect ERASMUS+, coordonat de Universitatea de Vest din Timișoara și de compania de consultanță Denkstat România.

* https://www.teachsus.eu/home

Începând din anul 2014-2015, de când am primit invitația (pentru 3 dintre membrii noștri, formatori cu experiență) de a participa la sesiunile pilot de formare de Manageri de sustenabilitate din cadrul Proiectului LeadSUS, inițiat de Denkstat România perspectivele noastre, ale tuturor, asupra mersului lucrurilor din jur s-au schimbat într-o foarte mare măsură.

LeadSUS – Ceremonia de decernare a diplomelor pentru proaspeții manageri de sustenabilitate

După ce am absolvit cursul și am primit diplomele, am început să discutăm – împreună cu inițiatorii și partenerii proiectului LeadSUS (http://leadsus.bicero.com/) și să ne gândim în mod foarte serios asupra modului în care proaspetele cunoștințe din domeniul managementului sustenabilității se pot aplica și în alte domenii, nu numai cele ale producției de bunuri și serviciilor comerciale. Și, evident unul dintre primele domenii la care ne-am gândit a fost educația.

Ne-am întrebat și am început să cercetăm în ce măsură există oportunități de pregătire pentru resursa umană care să poată aplica principiile sustenabilității în activitatea economică și în toate aspectele vieții sociale – și am constatat că nu prea există oportunități de formare în acest domeniu, nici la noi, nici în alte țări europene.

Ne-am întrebat apoi cum pot fi introduse noțiunile de bază ale dezvoltării sustenabile în procesul de formare inițială al tuturor elevilor și studenților și, evident, prima concluzie a fost că este nevoie de cursuri pentru a forma formatorii profesorilor și pe actualii și viitorii profesori.

Și așa s-a născut ideea proiectului TeachSUS și a creării unor materiale resursă și de suport pentru profesorii universitari și profesorii de licee și școli. Pe noi, ideea de sustenabilitate în educație ne-a entuziasmat și am susținut și o comunicare pe această temă***, în cadrul unui seminar internațional organizat de Universitatea Politehnică din București – poate pentru a mai compensa faptul că majoritatea partenerilor români erau din Timișoara 🙂

Proiectul este mai amplu și sperăm că va avea un impact bun asupra tuturor studenților de la cele două universități partenere, dar și asupra elevilor și studenților care vor învăța pe baza materialelor din acest Ghid pentru învățarea prin proiecte**.

Deși organizația noastră nu a fost considerată eligibilă pentru a primi finanțarea ca participant la acest proiect, ne bucurăm din suflet că ideea inițială a dat roade atât de bune, sub atenta coordonare a partenerilor care au muncit să o aducă la viață.

Vă invităm să explorați și celelalte resurse de pe site.

Cursuri de EDS bazate pe probleme reale

Iată în avanpremieră câteva spicuiri din acest Ghid dedicat profesorilor:

Educația este fundamentală pentru progresul economic și social, fiind un factor determinant al dezvoltării capitalului uman și pentru asigurarea justiției sociale. Dar, atunci când educația este bazată pe principii durabile, ea acționează ca o resursă remarcabilă în consolidarea capacității colective pentru a răspunde provocărilor lumii contemporane. Deoarece, prin definiție, dezvoltarea sustenabilă se referă, cumulativ, la creșterea economică pe termen lung, la justiția socială și la protecția mediului, educația pentru dezvoltare sustenabilă (EDS) oferă elevilor și studenților abilitățile și competențele necesare pentru a face față provocărilor viitoare”. De remarcat faptul că EDS este o temă intens dezbătută, iar diseminarea bunelor practici este importantă pentru mediul preuniversitar și universitar deopotrivă. Deprinderile legate de dezvoltarea sustenabilă pot fi dobândite începând cu educația timpurie așa cum susține proiectul TeachSUS – Teaching and Educating for Sustainability.

Proiectul TeachSUS oferă un cadru pentru organizarea ESD adaptabil la fiecare nivel de învățare, adresându-se profesorilor, mentorilor, instructorilor, respectiv elevilor/studenților acestora. Principala metodă pedagogică propusă în cadrul cursurilor TeachSUS este învățarea bazată pe proiect. Considerăm că aceasta este o metodă flexibilă, acomodabilă unor contexte diferite dar și foarte atractivă în ceea ce privește experiențele de învățare și evaluare.

Învățare pas cu pas pentru copiii de grădiniță

Educația pentru dezvoltare sustenabilă. Învățarea bazată pe proiecte

Învățarea bazată pe proiecte (PBL) este o metodă de predare-învățare conform căreia elevii/ studenții dobândesc cunoștințe noi și își dezvoltă abilitatea de a rezolva o problemă clar descrisă și care este considerată o provocare, o nevoie sau o preocupare într-un un context dat.

Metodologia PBL presupune crearea unui cadru colaborativ între elevi, cadre didactice și reprezentanți ai comunității (autorități decizionale, profesioniști, experți etc.). În acest context, gândirea critică, comunicarea și creativitatea sunt esențiale. Metoda învățării bazate pe proiecte este eficientă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

Părțile interesate externe sunt implicate în anumite etape ale procesului PBL, cum ar fi definirea problemei și a contextului, colectarea și comunicarea datelor, a altor informații etc.;

Proiectul final este prezentat publicului.

Implementarea PBL presupune luarea în considerare a unui set de cerințe.

Abordarea tuturor elementelor ce concură la sustenabilitatea dezvoltării

Profesorii și mentorii de la toate nivelurile educaționale precum și reprezentanții angajatorilor recunosc PBL ca o metodă de învățare durabilă și eficientă, având în vedere că elevii/ studenții beneficiază de o experiență de învățare în concordanță cu cerințele pieței muncii. Astfel, din perspectivă practică, pentru a aplica învățarea bazată pe proiecte corect, este nevoie de o descriere riguroasă a problemei care urmează a fi rezolvată. In plus, profesorii și mentorii asistă elevii/studenții în aplicarea tehnicilor și procedurilor specifice managementului proiectelor (nu în întregime, dar cel puțin prin respectarea principiilor acestuia și monitorizarea cunoștințelor însușite), oferirea de feedback, consolidarea echipei de lucru, să evalueze calitatea proiectelor finale.

Prezentul Ghid TeachSUS se adresează educatorilor, îndrumătorilor, profesorilor și formatorilor de la toate nivelurile educaționale, fiind un instrument util în prezentarea și însușirea temelor majore privind dezvoltarea sustenabilă.”

Vă lăsăm să explorați în continuare acest Ghid, care cuprinde multe modele de lecții și activități, precum și alte resurse, inclusiv jocuri, create de experiții TeachSUS.

A consemnat, Rodica Bărbuță

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.