Știința învățării – cele 10 elemente de care trebuie să ținem cont pentru a obține eficiența învățării

Foarte mulți dintre cei care au citit materialele noastre ne întreabă: ”Sunt atât de multe aspecte care contribuie la obținerea unor rezultate bune în educație și e greu să le urmărești pe toate. Care sunt cele mai importante, cu ce să începi? Cum să mă asigur că elevul sau copilul meu primește tot ce are nevoie – dincolo de suportul material, de informația pe care i-o punem la dispoziție?

Ei bine, aceasta a fost o mare temă de discuție și între partenerii din consorțiul nostru – ACORD. Și, cu toții chiar am căzut de acord că prioritar este ca orice copil să fie ajutat să gândească singur și să învețe cum să învețe – să învețe, cum spun experții, Știința învățării.

De-a lungul timpului am căutat materiale despre aceste subiecte, am tradus cărți, am testat diferite abordări și proiecte pilot, am lucrat cu copii și tineri diferiți, inclusiv cei cu nevoi speciale – de la cei gifted (talentați/ multi-talent) la cei cu dizabilități sau probleme de adaptare sau învățare și am creat cursuri adresate părinților și cadrelor didactice.

7-Stages-Of-Learning-1

Unul din membrii consorțiului – Asociația Psitek – s-a axat în special pe programe de evaluare a și de remediere a problemelor de învățare, emoționale, de comunicare, programe de evaluare aprofundată a potențialului, de orientare vocațională și de încurajare a talentelor și creativității, programe de consiliere a părinților și familiei și programe de formare a cadrelor didactice axate pe dezvoltarea competenței de a învăța.

Cele zece elemente despre care vorbește materialul de mai jos sunt cu atât mai importante în ziua de astăzi, când gadgeturile IT concurează cu vechile modalități de accesare și prelucrare a informației.

Iată un scurt material primit de la Psih. Hentea Mariana Gilda, președinta organizației, privind cele zece elemente ale Științei învățării și o invitație pentru părinții copiilor cu probleme de învățare de a participa la programe personalizate.

7-Stages-Of-Learning-3

Cadrul celor opt competente-cheie, valabile pentru orice profesiune, a fost dezvoltat ca parte a implementării inițiativei “Education & Training 2010”, care urmărește obiectivele strategice ale Comisiei Europene pentru educație și formare. În 2006, Parlamentul European si Consiliul UE au adoptat o recomandare cu privire la stabilirea de competente-cheie pentru învățarea de-a lungul întregii vieți (LLL = Long-Life Learning).

ÎNVĂȚAREA ÎNVĂȚĂRII face parte din cele 8 competente cheie și poziționarea acestei competențe pe primul loc este justificată de faptul că una dintre cele mai mari și, în același timp, fundamentale provocări cu care se confruntă elevii în parcursul lor academic constă în a învăța cum să învețe. Cu toate că poate părea o sarcină facilă, natura multidimensională a învățării impune coordonarea şi folosirea unei serii întregi de abilități şi strategii.

Elevii care au strategii bune de învățare au şi performante mai mari decât ceilalți în ceea ce privește sarcinile școlare, iar predarea strategiilor de învățare îmbunătățește performanta elevilor care, anterior deprinderii acestora, nu au folosit strategii corespunzătoare sau le-au folosit în mod ineficient.

Studiile existente indică prezența unor rezultate pozitive în ceea ce privește performanța școlară atunci când strategiile de învățare ale copiilor sunt îmbunătățite.

7-Stages-Of-Learning-8

Un prim pas este evaluarea motivației școlare și a strategiilor de învățare care presupune evaluarea a 10 elemente asociate cu acestea. Primele 7 elemente se axează pe punctele tari ale elevului, iar ultimele 3 vizează punctele sale slabe.

Punctele tari:

Strategii de studiu

Selectarea informațiilor importante, realizarea de legături între informațiile asimilate deja și

cele asimilate recent, strategii de memorare pentru codificarea informațiilor

Abilități de luare de notițe /ascultare

Capacitatea de a selecta informațiile importante pentru luarea eficientă de notițe și organizarea acestora

7-Stages-Of-Learning-6

Strategii de citire /înțelegere

Parcurgerea, monitorizarea și recitirea textelor, inclusiv auto testarea pentru a asigura înțelegerea conținutului

Abilități de scriere /cercetare

Cercetarea temelor în orice mod, organizarea proiectelor scrise, verificarea erorilor făcute

Strategii folosite la teste

Creșterea eficienței legate de participarea la teste/examinări, inclusiv eliminarea răspunsurilor improbabile și ghicitul strategic

Tehnici de organizare

Organizarea materialelor primite la scoală și a celor de studiu, structurarea sarcinilor, inclusiv a temelor şi a altor proiecte

Gestionarea timpului

Utilizarea eficientă a timpului pentru finalizarea temelor, conștientizarea intervalului de timp

necesar pentru sarcinile școlare

7-Stages-Of-Learning-2

Punctele slabe:

Motivație academică scăzută

Lipsa motivației intrinseci necesare pentru a se implica și a avea succes în sarcinile academice

Anxietatea față de teste

Experiența elevului de a manifesta simptomele anxietății legate de teste/examinări, performanța scăzută la teste cauzată de îngrijorarea excesivă

Dificultăți de concentrare /atenție

Dificultatea de a participa la ore/cursuri și alte sarcini școlare, monitorizarea și concentrarea atenției asupra performanței și a evitării elementelor perturbatoare.

7-Stages-Of-Learning-7

Ca părinți, cum îi puteți ajuta pe copiii voștri să dezvolte aceste strategii bune de învățare? Prin evaluare (aplicarea unor teste) se determină natura exactă a deficitului manifestat de copil, precum și punctele sale forte, care ar putea fi exploatate în vederea remedierii problemelor și a creșterii performantei școlare.

Asociația PSITEK oferă în cadrul Programului de dezvoltare educațională ÎNVĂȚAREA ÎNVĂȚĂRII evaluarea gratuită a strategiilor de învățare.

Detalii despre program la telefon 0787818109 –psiholog Hentea Mariana Gilda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.