Trei practici remarcabile de îmbunătățire a școlii și sistemului; Partea I: Prevenția

Așa cum am promis în articolul anterior, vă propunem acum o serie de articole scrise chiar de experta la care au apelat școlile din vestul Australiei – Dr. Lyn Sharratt, o bine-cunoscută cercetătoare, autoare de cărți și prezentatoare. În calitate de consultant lucrează la nivel internațional, colaborând cu sisteme de educație – instituții, școli și lideri din educație din Australia, Canada, Chile, Olanda, Anglia și statele Unite. Ea și-a obținut doctoratul în Canada, la Toronto și coordonează programul de doctorat (internship) în cadrul Departamentului Leadership, Higher and Adult Education al Ontario Institute for Studies in Education, din Toronto, Canada. Lyn a mai lucrat cu școli din patru districte din Ontario ca inspector principal pentru curriculum și instruire, în calitate de inspector, lider pentru curriculum și ca profesor. A predat la clasele elementare și gimnaziale, atât în mediul urban cât și în cel rural. Este autorul principal, alături de Michael Fullan, al cărților Realization: The Change Imperative for Increasing District-Wide Reform (Corwin, 2009) și Putting FACES on the Data: What Great Leaders Do! (Corwin, 2012, publicată în engleză, spanilă și arabă). Lyn este de asemenea autor principal, alături de Gale Harild al cărților Good to Great to Innovate: Recalculating the Route K–12, (Corwin, 2015) și Leading Collaborative Learning: Empowering Excellence (Corwin, 2016), iar, alături de Beate Planche. Lyn a scris cea de a cincea carte: CLARITY: What Matters MOST in Learning, Teaching, and Leading (Corwin, 2019) care este în curs de tipărire.

Dar, să-i dăm cuvântul.

1-Prevention-Data-walls-1

Introducere

În această serie în trei părți, scriu despre trei din cuvintele și conceptele mele favorite din educație: PREVENȚIA, INTERVENȚIA, și INTENȚIA. Fiecare reprezintă un pachet de strategii puternice, care sunt rezultatul cercetărilor mele, al dovezilor și experienței; ele sunt acele ”cum-uri”, care sfârșesc prin a fi incomplete, ale sfaturilor educaționale bine-intenționate care ne spun nouă ”ce” să facem. În această serie, Partea I este PREVENȚIA: Tablourile de date dezvăluie ”Povestea adevărată” a performanțelor sistemului, școlilor și elevilor; Partea a 2-a este INTERVENȚIA: Sistemul întâlnirilor de management de caz furnizează oportunitatea de a construi un Forum de dezvoltare a cunoașterii la nivelul sistemului și al școlii; iar Partea a 3-a este INTENȚIA: Răspunsurile sistemului și ale școlilor la parcursurile și discuțiile despre învățare: ”Cum știi tu că toți elevii ating obiectivele?”

Partea 1: Prevenția

Tablourile de date dezvăluie ”Povestea adevărată” a performanțelor sistemului, școlilor și elevilor

Nici un elev nu ar trebui vreodată să ”cadă printre crăpături” fiind pierdut, uitat sau lăsat în urmă pentru că profesorii și liderii nu au create căile pentru suportul colegial. PREVENȚIA faptului de a nu ști ce fac toți elevii este realizată prin ”vizualizarea elevilor” sau ”școlilor” ca FIGURI (date) poziționate pe Data Walls (tablouri de date) și să fii capabil să întreprinzi acțiuni intenționate, urgente, fie în cazul în care elevii nu ating performanțele, fie există un blocaj sau este nevoie de o extindere.

Parametrul 1 – Credințe și înțelegere împărtășite – proiectează gândirea că toți elevii pot învăța dacă li se acordă suportul potrivit; toți profesorii pot preda dacă li se acordă suportul potrivit; așteptările ridicate sunt critice și intervențiile timpurii și continue sunt esențiale; iar profesorii, elevii și liderii trebuie să articuleze de ce predau, învață și conduc în felul în care o fac. Datorită faptului că noi credem asta, este un imperativ moral să urmărești și să cercetezi progresul nostru chiar de la începutul fiecărui termen în așa fel încât nici elevii nici profesorii să nu se simtă vreodată lăsați în urmă. Dar ce seturi de date să folosim și cum ar trebui ele prezentate? Răspunsurile la aceste întrebări vin din examinarea factorilor care furnizează cel mai mare impact pentru profesorii și liderii care creează tablourile de date care reprezintă FIGURILE elevilor și școlilor (Sharratt & Fullan, 2009, 2012).

1-Prevention-Data-walls-3

Impactul!

Impactul tablourilor de date (Data Walls) vine din noțiunea că, atunci când sunt create ele devin Tablouri de chestionare (Questioning Walls) sau Pereți care ridică întrebări (Wondering Walls). Ele pot prezenta o puternică realitate, dar foarte repede încep să genereze gândire și întrebări despre elevi; de exemplu, ”De ce un elev pe care l-am învățat anul trecut rămâne în urmă în acest an?”

Tablourile de date includ două elemente:

  1. Co-crearea: Construirea tabloului de date este o oportunitate pentru cercetarea colaborativă; și,

  2. Conversațiile: vorbind despre și punând întrebări despre ceea ce este remarcat pe tabloul de date sunt interconectate.

Tablourile de date sunt dovezi vii care arată creșterea ȘI achizițiile elevilor – amândouă sunt esențiale. Ele furnizează reamintiri vizuale că profesorii și liderii trebuie să fie niște practicanți ai reflecției și să pună întrebări despre învățarea elevilor și despre practica ce are impact. Și, deoarece predarea este o practică, aici nu există un ”mod corect” pentru a afișa vizual datele. Atunci când tablourile de date sunt co-construite, profesorii și liderii dețin datele și conversațiile despre rezultatul instruirii. Aceasta devine o demonstrație despre echitate și excelență în acțiune. Cele mai eficiente tablouri de date sunt situate în locații discrete, departe de ochii elevilor și părinților – în locuri în care profesorii și liderii se adună și petrec timp împreună și unde se pot opri să lase notițe (post-it-uri) despre observațiile și întrebările lor. Am experimentat multe moduri ingenioase de a păstra tablourile de date și conversațiile private și concentrate pe nevoile de instruire ale elevilor, despre care toată lumea se întreabă.

Surprinzând datele de evaluare în formare vizuale marchează pentru mulți educatori un salt impresionant de credință în teritoriul necunoscut; cu toate acestea tablourile de date vizuale ridică întrebări despre ce se poate face pentru a-i ajuta pe profesori cu preocupările lor instructive, despre cum să aduci toți elevii la nivelul așteptat și dincolo de el.

Conversații pline de vitejie și curaj sunt necesare și chiar angajamente curajoase sunt necesare pentru a face față multor probleme subliniate de datele care informează despre instruire. Câteodată, ca să ajungi la aceste conversații este o problemă de a pune datele pe perete (de a le face vizibile); câteodată îți trebuie curaj pentru a iniția acțiuni intenționate pentru a atenua îngrijorările. Curajul consecvent, insistent și persistent este necesar pentru a trece dincolo de vină pentru a putea discuta următoarele cele mai bune ”mișcări de învățare”. O introducere chiar timpurie a Normelor Operaționale în jurul ideii de a crea și susține un Tablou de date asigură că liderii și personalul au intenții serioase în ce privește respectul reciproc (mutual) și că Tabloul de date este văzut ca un instrument de lucru, și nu ca un instrument de raportare.

Recunoașterea priceperii (cunoașterii) celorlalți

Să ai pe cineva care se pricepe ca lider al conversației poate întări normele de operare stabilite și protocolul; asta provoacă/ dezvoltă conversațiile care altfel ar putea fi pierdute sau suprimate; și începe să miște căutările/ întrebările spre un proces formal de cercetare colaborativă (Collaborative Inquiry) utilizând datele ca dovezi. În figura 1, profesorul emerit Penny Dewaele, conduce învățarea profesională în fața Tabloului de date co-creat de membrii echipei ei. Dewaele începe fiecare întâlnire a echipei de profesori cu conversații legate de Tabloul de date.

Cum spune Sue Walsh, din figura de mai jos, puterea Tabloului de date constă în această co-construcție. Este întregul sistem sau întreaga echipă a școlii lucrând împreună pentru a determina:

  • cum să reprezinte mai bine datele pe Tabloul de date;

  • ce date ar trebui incluse; și,

  • denumirea și testarea consecventă a presupunerilor care se pot face despre aspecte ale datelor școlilor.

1-Prevention-Data-walls-4

Lecțiile învățate

  1. Locația, Locația, Locația. În mai multe cazuri, Tabloul de date inițial a fost pus în biroul directorului și stabilit fără nici o implicare a personalului. Ca rezultat, profesorii au arătat puțin interes sau deloc în acest Tablou de date, iar când a fost ”făcută”, înnoirea datelor este condusă predominant de complezență. Fiind în biroul directorului înseamnă de asemenea că părinții și elevii sunt ”aruncați la gunoi” de informația postată. Trei considerații cheie: 1. Confidențialitate; 2. Co-construcție; și 3. Timpi planificați când sursele de date și dovezile sunt utilizate pentru a mișca elevii de-a lungul ”tabloului de îmbunătățiri”.

  2. Urmărire, Monitorizare și Celebrarea creșterii. Echipele de lideri (conducere) și profesorii trebuie să urmărească progresul elevilor de-a lungul timpului; să adauge informații descriptive relevante pe cardurile elevilor pentru a cunoaște fiecare FIGURĂ; să dezvolte cercetări profesionale colaborative despre tendințe și modele descoperite în date; să împărtășească și celebreze învățarea petrecută despre practici și micile victorii!

  3. Creștere ȘI achiziție. Dacă tu receptezi doar ”datele despre achiziții”, atunci foarte repede Tabloul de date va deveni doar un tapet; dacă tu receptezi datele despre creștere ȘI achiziții, atunci tabloul va deveni un ”document viu” al locului unde au fost elevii, unde sunt acum și unde aștepți tu să fie într-o perioadă de timp definită – utilizând practici de instruire asupra cărora s-a căzut de acord.

  4. Nu este vorba despre dimensiune. Tablourile de date pot cuprinde toți elevii sau pot fi limitate la elevii de care sunteți cel mai preocupați. Acești elevi notați ca fiind ”ținta preocupării” pot avea notițe suplimentare sau coduri QR (întrebare/ răspuns) atașate, unde profesorii înregistrează ceea ce în mod colectiv au căzut de acord să lucreze cu acești elevi.

  5. Nu este scris în piatră. Doar pentru că echipa a luat inițial o decizie de a reprezenta datele într-un anume fel, nu înseamnă că trebuie să rămână așa pentru totdeauna. Pentru a urmări creșterea și achizițiile, indiferent de format, cardurile de informație despre elevi ar trebui să se miște odată cu clasa la nivelul următor, în așa fel încât nici o informație sau timp să nu fie pierdut la sfârșitul anului.

1-Prevention-Data-walls-5

În fiecare regiune, sistemul sau liderii școlilor și personalul nu sunt numai familiarizați cu elevii și școlile reprezentate pe Tablourile lor, dar sunt și monitori activi ai personalizării răspunsului lor care să asigure creșterea și achizițiile până la 100% ale elevilor sau școlilor. Ei fac asta prin identificare suportului diferențiat, resurselor și pregătirii profesionale necesare. Gândirea mea despre a da FIGURI datelor noastre, prin co-crearea Tablourilor de date și personalizarea răspunsurilor noastre pentru a se potrivi informației din tablou, mă conduce să mă gândesc la Intervenție. Dacă datele Tabloului reprezintă Prevenția, Întâlnirile de management de caz reprezintă Intervenția, care va fi discutată în Partea a 2-a a acestei serii despre Practici remarcabile de îmbunătățire a sistemului și școlilor.

Sursa: http://corwin-connect.com/author/lynsharratt/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.