Școli durabile și o Comunitate de practică

Am asistat acum două zile la evenimentul de lansare al proiectului Eticheta ”Școli durabile – Educație pentru dezvoltarea durabilă la scară locală”* inițiat de organizațiile REPER21, MAI BINE și TERRA MILENIUL III.

Poate că mulți dintre voi cunosc aceste organizații din proiectele anterioare – Profi21, Orașe reziliente, Angajament pentru climă, Tinerii Ambasadori în lupta cu schimbările climatice, Rețete pentru Planetă și altele, deoarece câteva din aceste proiecte s-au adresat și profesorilor.

* https://reper21.ro/project/eticheta-scoala-durabila/

Pentru că, în acest moment suntem cu toții chemați să sprijinim tranziția economică și socială rapidă – de la modelul actual, care a provocat numeroase crize și schimbările climatice ce amenință calitatea vieții tuturor, la un model mai sustenabil, Proiectul Eticheta ”Școli durabile” își propune să sprijine dezvoltarea capacității de acțiune a tuturor actorilor din școli (elevi, profesori, directori) și din comunitățile din jurul școlilor (părinți – cetățeni activi, antreprenori și aleși locali).

Scopul proiectului este acela de a pleda pentru și de a sprijini punerea în aplicare a unui model de școală și învățare care integrează, în toate dimensiunile actului educativ, acele competențe – cunoștințe, abilități și atitudini necesare unor cetățeni capabili să trăiască durabil și să dezvolte o economie și o societate sustenabilă.

Dacă vă întrebați care sunt acele competențe specifice, iată mai jos lista celor 8 competențe transversale propună de UNESCO în 2017:

1. Competența sistemică – permite abordarea integrată a realităților economice, sociale, ecologice și culturale, conectarea fenomenelor locale și globale, abordarea complexității.

2. Competența prospectivă: permite conceperea a diferite variante de viitor posibile, conectarea proceselor pe termen scurt și pe termen lung, înțelegerea riscurilor, abordarea incertitudinii.

3.Competența de gândire critică: permite chestionarea normelor, practicilor și opiniilor existente, clarificarea propriilor percepții și acțiuni, o luare de poziție bine argumentată.

4. Competența etică: permite chestionarea valorilor și principiilor care încurajează sau dezaprobă anumite acțiuni, negocierea unor obiective care pot fi considerate responsabile.

5. Competența strategică: permite implementarea unor planuri eficace pentru dezvoltarea durabilă raportându-se la diferiții actori, într-un context de interese convergente și divergente.

6. Competența de colaborare: permite învățarea reciprocă, înțelegerea diferitelor perspective și coordonarea prin participare și dialog, exploatarea complementarităților existente.

7. Competența de auto-cunoaștere: permite clarificarea propriilor așteptări față de dezvoltarea societății, gestionarea propriilor emoții și dorințe, corectarea progresivă a propriilor acțiuni.

8. Competența de rezolvare integrată de probleme: permite aplicarea unor cadre de soluționare variate pentru problemele complexe, conceperea de opțiuni adaptate și viabile.

Photo by Artem Podrez on Pexels.com

Dacă vă întrebați ce presupune să deveniți o Școală durabilă, iată mai jos cerințele pentru acreditarea pe care o pot obține școlile din partea ONG-urilor partenere.

O Școală durabilă este:

– cea care abordează la nivelul întregii școli și integrează în curriculum și activitățile educative, în management, în viața școlară și în relațiile cu comunitatea din jurul școlii toate cele 17 Obiective de dezvoltare durabilă, până în anul 2030.

https://cnree.ro/obiectivele-de-dezvoltare-durabila/

– cea care acționează conform modelului PDCA (planifică, face, verifică, acționează) adică ”spune ce face, face ceea ce zice, verifică ce a făcut și se îmbunătățește”,

– cea care organizează în școală un Club durabil, deschis către comunitatea din jurul școlii, prin care sunt identificate atuu-rile școlii și comunității, este dezvoltată o viziune de integrare a obiectivelor de dezvoltarea durabilă până în 2030 și apoi sunt concepute și experimentate activități pentru integrarea acestor obiective în școală, înainte de a fi aplicate la nivelul întregii școli.

Pentru a ajuta școlile să se transforme în școli durabile, cele trei organizații menționate mai sus vor dezvolta un pachet metodologic care va fi pus la dispoziția fiecărei școli, a ONG-urilor partenere și autorităților locale care doresc să sprijine școlile în procesul de transformare, pentru a putea obține eticheta de școală durabilă.

În plus, proiectul va sprijini profesorii, școlile și organizațiile prin crearea unei Comunități de practică, care va facilita schimburi de experiență și de materiale de lucru.

Chiar în cadrul primei întâlniri am asistat la prezentările experiențelor unor profesori și directori de școli care deja au pus în practică educația pentru dezvoltare durabilă, precum și ale unor organizații care au lucrat împreună cu școlile și au creat deja materiale de lucru.

Din întrebările participanților la această primă întâlnire (peste 65 de participanți) s-a desprins și nevoia școlilor de a beneficia de idei și resurse pentru Săptămâna verde.

Pentru cei dintre dumneavoastră care sunt interesați de aceste resurse, iată mai jos materialele puse la dispoziție de trei dintre organizațiile participante la întâlnire:

Organizația Clujul sustenabil pune la dispoziția celor interesați un curs intitulat Respect pentru resurse (RPR), care poate fi solicitat prin completarea unui formular:

https://bit.ly/FormularRPRsaptamanaVerde

Fundația Noi orizonturi vă propune un întreg Catalog de activități legat de meseriile rurale:

https://meserii-rurale.noi-orizonturi.ro/catalogul-de-activitati/

Organizația Seneca și Editura Seneca pun la dispoziție mai multe resurse gratuite:

https://ecologos.ro/,  https://ecologos.ro/atelierul_potrivit,  https://ecologos.ro/magazin, https://ecologos.ro/resursegratuite

https://www.edituraseneca.ro/ (https://www.edituraseneca.ro/carti/gardienii-planetei)

Și câteva idei de ateliere de la echipa Food Waste Combat – https://foodwastecombat.com/proiecte/

Una din organizațiile care propun ateliere de educație în școli este și Institutul Verde:

Site-ul Educație privată oferă și el 10 idei de activități pentru Școala altfel și Săptămâna verde:

https://www.educatieprivata.ro/10-propuneri-activitati-pentru-saptamana-verde-si-scoala-altfel-adresate-scolilor/

Iar noi sperăm că vor exista un cât mare număr de școli care vor dori să obțină eticheta de Școală durabilă și, de asemenea suficiente ONG-uri care vor dori să participe activ la acest proces și să ajute școlile să se transforme.

A consemnat, Rodica Bărbuță

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.