Încotro vom merge de acum încolo?

În articolul de mai jos, scris de Dr. Ursula Martin și Dr. Allyson Chappell în Education World, cele două autoare își împărtășesc punctele de vedere asupra modului în care vor arăta în viitor predarea, învățarea și dezvoltarea profesională pe parcursul anului 2021 (în SUA), când probabil ne vom confrunta în continuare cu situația de criză generată de COVID 19.

Una din concluziile care se desprinde clar este că districtele școlare au și au avut libertatea de a decide ce formule de școală să aplice și dispun de fondurile proprii pentru a-și achiziționa platformele de învățare care să poată fi utilizate de toate școlile din regiunea administrată de ei.

Deocamdată la noi platformele de învățare au fost oferite de companii private, incluzând și programele de pregătire pentru utilizarea lor. Ministerul doarme???

Poate nu ar strica să facem și noi o trecere în revistă care să clarifice lucrurile la noi și să dea o direcție mai limpede pentru viitor.. Cine se încumetă? 🙂

Dr. Allyson Chappell are o experiență în educație de 19 ani – a predat ca profesor la clasele elementare, apoi la liceu ca profesor de matematică și profesor-asistent pentru tehnologia informațională și în calitate de coordonator de programe de testare. În prezent lucrează la nivelul unui district școlar ca profesor-resursă pentru tehnologie și profesor-adjunct pentru studenții care urmează cursuri online.

Dr. Ursula Martin are o experiență în educație de 18 ani – a predat ca profesor la clasele de gimnaziu, predând științe – biologie, anatomie, psihologie și științele mediului. Ea a condus departamentul de științe al școlii, a fost lider al SECME*, lider de echipă la SACS**, și la HIgh Schools that Work***. În prezent lucrează la nivelul unui district școlar ca profesor-resursă pentru tehnologie și profesor-adjunct pentru elevii de liceu care urmează cursuri online.

* https://secmeinc.wixsite.com/secme

** http://www.sacs.org/

*** https://www.sreb.org/post/high-schools-work

Încotro ne îndreptăm?… se întreabă profesorii de pretutindeni

Deoarece predarea a rămas un amalgam de experiențe la distanță, online și față în față, la fel se întâmplă și cu dezvoltarea profesională.

Deoarece pandemia cu coronavirus continuă să afecteze sistemele de educație din SUA și cam toate țările lumii, există o multitudine de preocupări privind modul în care va arăta anul școlar pe parcursul anului 2021.

Comunitățile au fost preocupate de siguranța elevilor, a profesorilor și întregului personal care s-a întors în clădirile școlilor, deoarece pandemia COVID-19 nu pare să fie controlată; dar ei au fost de asemenea îngrijorați de educația elevilor.

Când vara anului 2020 s-a terminat, multe sisteme școlare au oferit planuri ale modului în care se vor întoarce în clase, planuri care includeau modele hibride, clase virtuale, clase la distanță și/sau întoarcerea totală la predarea față-în față, cu măsuri de distanțare socială.

Deoarece planurile școlilor din sistem au fost diferite, mărimea școlilor a părut să fie cea care a ajutat la luarea deciziilor din fiecare district și stat. Statul California are două din cele mai largi sisteme de școli, iar planul lor- de întoarcere la școala la distanță – a fost cel pe care l-au luat în considerare și alte state. Cel mai mare sistem de școli din Alabama a luat în considerare ideea de a amâna începerea școlilor și, după reluarea școlii să se predea la distanță în primul trimestru. Dar cum arată acum planurile, de când școlile au intrat bine în cel de al doilea semestru, cum arată planurile pe mai departe și ce se va întâmpla apoi?

Predarea și învățarea online sunt deocamdată noul ”normal”

Continuarea traseului de învățare ales

Alabama este unul din statele în care cazurile de coronavirus sunt în creștere, așa că multe districte școlare au trebuit să ia decizii dificile. Când ultimul trimestru al anului școlar precedent s-a transformat rapid în învățare online, mulți au fost nepregătiți pentru a preda și a-i face pe elevi să învețe eficient în formula la distanță. În unele districte, școlile au folosit mai multe platforme, fără să ofere părinților care aveau mai mulți copii ce învățau acasă un sistem consistent, coerent în munca lor de co-predare. Conducerile unor districte au petrecut vara pregătindu-se pentru posibilitatea ca școala să nu se întoarcă la normal în toamnă. O parte din aceste pregătiri au însemnat și alegerea unui sistem de management al învățării (LMS) care să ofere elevilor o alternativă pentru școala online/ la distanță.

Multe din sistemele școlare din Alabama au ales ca platformă LMS pentru anul 2020-21 Schoology, deoarece statul a cumpărat această platformă ca opțiune pentru toate școlile din acel stat. Asta a furnizat mult dorita consistență pentru profesori, elevi și părinți, ca să poată lucra împreună. Obiectivul a fost să se asigure accesul tuturor la o singură platformă și ca toată lumea să aibă aceeași experiență. După încheierea primului semestru al acestui an, profesorii, elevii și părinții s-au întrebat cu toții ce direcție vor alege districtele, până când și cum vor învăța elevii: în clase, în online, la distanță/ virtual sau în ce combinație dintre cele trei.

Deoarece cazurile de îmbolnăviri au fost în creștere, câteva dintre sistemele școlare au ales să ofere atât opțiunea de învățare la distanță/ virtual cât și cea față-în-față cu distanțare. Altele au ales să înceapă cu abordarea hibrid, unde elevii se duc prin rotație la școală câte două zile pe săptămână și continuă apoi în online, iar ultimele două zile (vineri și sâmbătă) sunt libere pentru curățarea și dezinfectarea școlii și pentru ca profesorii să aibă timp să pregătească planurile și materialele pentru următoarea săptămână.

Oferirea ambelor trasee de învățare înseamnă să continui asigurând coerența, prin utilizarea platformei LMS care este deja instalată și oferind suport profesorilor, asistându-i pentru a-i ajuta să utilizeze eficient platforma. Menținerea utilizării LMS a districtului permite claselor față-în-față care nu mai utilizează suporturi de hârtie o modalitate de a continua cu distanțare socială fără să transfere hârtii prin clase. Asta îi menține și pe elevii care au optat pentru învățarea virtuală să poată fi ”în același loc” cu ceilalți care învață față-în-față, indiferent de modul în care are loc învățarea.

Cursurile de dezvoltare profesională față-în-față vor deveni inaccesibile?

Dezvoltarea profesională pentru toți actorii (stakeholders)

Furnizarea de suport pentru școli,/ sisteme școlare, administratorii de district (inspectorate) directori, profesori, elevi și părinți ar trebui să constituie un efort continuu pentru a stabili și menține o predare și învățare eficientă, o bună comunicare și colaborare cu toți cei implicați în procesul de învățare. Stabilirea și menținerea unei utilizări eficiente a unei platforme LMS alese este una dintre căile prin care ne putem asigura că toți actorii participanți la proces sunt conectați și au succes în activitățile cerute de la ei în procesul de învățare din clase.

Cu aceste lucruri în minte, decizia multor sisteme școlare de a oferi ambele variante de învățare – față-în-față și virtual/ online înseamnă că trebuie să continue și cu oferirea de suport pentru dezvoltarea profesională care să susțină profesorii și directorii în efortul lor de a îndeplini nevoile elevilor lor. Ca să te asiguri că toți profesorii și directorii au oportunitatea de a învăța și de a-și menține o bună înțelegere a noilor instrumente și procese, este important să se programeze sesiuni de dezvoltare profesională pentru:

  1. modul de accesare al platformei alese
  2. cum să navigheze pe acea platformă
  3. cum funcționează platformele de învățare
  4. cum se face monitorizarea și notarea pe platformă
  5. cum se integrează video-conferințele pe platformă
  6. cum se poate comunica, colabora și crea în cadrul platformei.
Programe de formare și orientare pentru responsabilii programelor de digitalizare din școli

Pentru ca să se petreacă o învățare eficientă în aceste noi condiții, de foarte mare importanță este formare și antrenarea tuturor celor care sunt implicați în această tranziție. Această formare poate avea loc prin sesiuni de învățare online și sesiuni de dezvoltare profesională online. În funcție de mărimea sistemului, formarea poate să arate diferit. Unul din sistemele școlare din Alabama a decis să aplice un sistem de formare stratificată pentru personalul și directorii școlilor. Echipa de instructori în tehnologia digitală a școlii a completat întâi sesiuni de formare mai detaliate cu specialiștii furnizorului platformei, devenind apoi formatori pentru restul personalului. În continuare, fiecare școală a putut stabili propriul program de formare, pentru a se asigura că toți profesorii și directorii/ administratorii pot participa la formare. Asta a permis școlilor locale să aibă fiecare o persoană de suport în cadrul echipei proprii.

Când acest formator al școlii pentru programele de formare legate de platformă nu a putut oferi suport profesorilor, a putut să ia contact cu Departamentul central pentru instruirea în tehnologiile digitale. Sistemele școlare mai mici au putut completa suficiente sesiuni de formare în clădirea propriilor școli. Marea întrebare este cum se pot forma eficient un număr foarte mare de profesori? Pentru a ajuta la acest lucru, un district din Alabama a cerut ca întregul personal, începând cu personalul biroului central (inspectoratului), directorii, profesorii, administratorii și suplinitorii să completeze un curs online pentru a învăța cum să utilizeze platforma LMS care a fost aleasă de sistemul școlar.

Acest curs (cu sesiuni online sincron + învățare în ritmul propriu) le-a permis să învețe bazele utilizării LMS și, totodată să experimenteze un curs online în calitate de învățăcei. După completarea cursului, profesorii și personalul au lucrat într-o sesiune aplicativă, cu monitorizare și suport, pentru a exersa noțiunile învățate. După perioada de practică și după ce persoana de suport de la nivel local a răspuns la întrebările cursanților, Departamentul de formare în tehnologia digitală a oferit sesiuni țintite de dezvoltare profesională. Personalul școlilor putea alege sesiunea care se potrivea nivelului și cerințelor lor. Acest district școlar a oferit de asemenea și alte sesiuni de dezvoltare profesională, asemănătoare programelor online oferite de universitățile de profil.

Profesorii și directorii se pot înscrie la sesiuni de dezvoltare profesională de patru săptămâni, cu tema integrării tehnologiei în întregul curriculum. La acestea se adaugă cursuri specifice pentru integrarea tehnologiei la matematică, limba engleză (română), artele limbajului, științe, participanții la aceste cursuri fiind apoi capabili să lucreze asincron pentru a învăța cum să răspundă nevoilor propriilor elevi prin integrarea tehnologiei în clase, în mod special cum să utilizez platforma de LMS a districtului.

Tipurile de formare profesională virtuală (cursurile cu învățare asincronă) și sesiunile online ar trebui să continue, pe măsură ce tot mai multe districte școlare au ales să continue să ofere elevilor formare virtuală în paralel cu formarea față-în-față atunci când s-a trecut în semestrul doi. Oferirea cursurilor de dezvoltare profesională (acreditate sau nu, n.n.) în această manieră le dă profesorilor posibilitatea să înțeleagă mai bine experiențele propriilor elevi în învățarea virtuală/ online și cele în care tehnologia este integrată în cursurile cu prezență fizică. Aceste metode de dezvoltare profesională au dat profesorilor și directorilor acele momente de ”aha”, pentru ca ei să fie capabili în continuare să planifice mai bine predarea virtuală și cea față-în-față cu integrarea tehnologiei.

Profesorii trebuie să beneficieze de cursuri online de dezvoltare profesională pentru utilizarea tehnologiilor digitale în mediul online și integrarea lor în clasele față-în-față

Anul 2021

Deoarece și în acest an vom continua să navigăm pe ape neexplorate, educatorii trebuie să fie flexibili. Majorității profesorilor le place să predea fie față-în-față fie online, nu amândouă deodată. Pentru a ajuta la fluidizarea acestor tranziții și pentru a permite trecerea cu ușurință a elevilor de la o variantă la alta, în funcție de condițiile de acasă, multe școli cer profesorilor să predea atât virtual cât și față-în-față în același timp. Asta se face cu profesori care au o variantă de acces online a elevilor care rămân acasă la lecția care se desfășoară în clasă, față-în-față cu distanțare, prin intermediul unei conferințe online.

Predarea în acest fel permite elevilor din clasele elementare să rămână cu același profesor pe tot parcursul anului, iar elevilor de gimnaziu să urmeze programul normal de școală. Este important să avem astfel de opțiuni pentru elevii care rămân acasă, din multe motive. Elevii se simt mai confortabil cu profesorii lor, iar profesorii pot înțelege mai bine nevoile individuale ale elevilor și îi pot susține. De asemenea, elevii nu se vor pierde în amestecul de forme de învățare, deoarece este posibil să existe mai multe tranziții de la învățarea față-în-față la mediul de învățare virtual.

Deși acest aranjament de predare s-a dovedit provocator pentru profesori, are un rol important în atenuarea tranzițiilor atunci când elevii expuși la virus trebuie scoși din clasele fizice. Cu numărul de cazuri de COVID încă în creștere, deși acum vaccinul este accesibil în multe țări, flexibilitatea în modul de predare al profesorilor ajută atunci când există posibilitatea ca școlile fizice să fie închise din nou.

Dezvoltarea profesională va continua de asemenea să arate diferit. Deoarece profesorii completează acum cursuri de dezvoltare profesională virtuale sau online, și administratorii și formatorii din instituțiile acreditate trebuie să primească cursuri de formare în acest domeniu. Liderii echipelor de instruire de la nivel de district trebuie să primească și ei instruire. Cel mai mare sistem școlar din Alabama a început să ofere sesiuni de învățare profesională în format blended (integrat). Participanții participă la sesiuni online și completează cursuri și exerciții în format virtual (asincron). Pe măsură ce vom avansa în timp, administratorii sistemului vor oferi și mai multe cursuri online. Aceasta le va permite profesorilor și directorilor să colaboreze în permanență și, de asemenea le permite un cadru de timp flexibil pentru a-și completă sarcinile primite la cursuri în ritmul propriu. Educația va arăta poate diferit, dar profesorii și directorii de la noi lucrează mai mult ca niciodată pentru a continua să furnizeze cea mai bună educație posibilă, pentru toți elevii.

Sursa: https://www.educationworld.com/teachers/where-do-we-go-here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.