La mulți ani! 2020 – și povestea noastră continuă…

Principala premisă a succesului este fermitatea sau perseverența” – Claude M. Bristol 

În primul rând vă urăm din nou tuturor un an 2020 plin de satisfacții și bucurie și un început de deceniu care să vă ajute să vă împliniți o viziune frumoasă.

Așa cum probabil ați observat, au fost câteva zile în care nu am publicat nimic – asta deoarece am primit o provocare de la o bună prietenă – să ne clarificăm viziunea și obiectivele (personale și de organizație) nu numai pentru acest an (asta facem oricum în fiecare an) ci și pentru viitorul deceniu.

Și, pentru că, așa cum spune și Brian Tracy*, ”un lider trebuie să-și construiască o viziune clară și să-și facă planuri pe un an, pe trei și cinci ani”, asta am făcut și noi.

https://www.youtube.com/watch?v=u_LLtsX4CU0&feature=youtu.be How to Develop a Clear Vision for 2020 – Brian Tracy

2020-planuri-8

Ce am realizat în ultimii 10 ani

Înainte de a vă spune ce intenționăm să facem mai departe, mi-am propus să vă povestesc puțin despre ce am realizat în deceniul care s-a încheiat – oricum asta face parte din orice exercițiu de stabilire a unei (noi) viziuni și planurilor de viitor. A fost și o rememorare/ revizuire a viziunii inițiale, create de membrii fondatori ai consorțiului în 2010-2011.

Acum zece ani am început primele discuții despre Consorțiul ACORD – și totul a pornit de la o reîntâlnire cu Prof. Univ. Arh. Ion Vasile (pe care l-am cunoscut în perioada în care am candidat la postul de director al rețelei de cinematografe) – era pe acea vreme tot director de programe la Uniunea Cineaștilor, președinte al unei uniuni de producători de film dar și profesor la Universitatea de Arhitectură. Dânsul ne-a propus să discutăm despre un program de educație prin film (filme românești) pe care dorea să îl realizeze în licee. Am adus la discuții echipa celor patru zâne (din 3 organizații) cu care colaboram de ani buni la dezvoltarea de programe, proiecte de finanțare și concepte de educație inovativă, nonformală și, din schimbul de idei și preocupări s-a născut ideea (și constatarea nevoii) unui program mai amplu în domeniul educației și a unui consorțiu mai mare care să susțină acest program. S-a născut, evident și un proiect de finanțare pentru ideea inițială a Prof. Ion Vasile, care din păcate nu a fost aprobat pe acea vreme nu exista în mintea finanțatorilor ideea de artă care să susțină educația sau de educație augmentată de arte, cum era ideea dânsului, cum este acum STEAM, sau cum era ideea de muz-pedagogie dezvoltată inițial în Italia, pe care încercasem și noi să o promovăm prin comunicări științifice, demonstrații și proiecte, alături de colegii de la Asocociația Sound și de cei de la Universitatea de Muzică București, la conferințele Universității Politehnice București (UPB) și în cinci orașe din România, în cadrul turneului Cantascuola& Picolli Cantori din Torino (2004).

În urma discuțiilor derulate timp de aproape un an a rezultat un program, cu planuri de acțiune, conceptul de eco-bio-educație și semnarea oficială (2011) a acordului de constituire a consorțiului de către cele 12 organizații fondatoare.

Cercetări, traducerea unor materiale-resursă și elaborare de proiecte

Întrebarea principală de la care am pornit în cercetarea noastră a fost: Cum se poate lucra în cadrul orelor de școală și al unui curriculum pre-determinat, în mod sistemic, sustenabil (nu numai nonformal și/sau punctual) nu doar pentru a transmite cunoștințe, ci și pentru a dezvolta la elevi acele competențe de bază (în primul rând gândirea) cerute de economia viitorului, precum și toate cele 8 inteligențe și curiozitatea, dorința+capacitatea de a învăța singuri, veghind totodată la o dezvoltare sănătoasă a lor? Cam greu, nu?

Au urmat câțiva ani de cercetare – am căutat concepte, metode, modele de aplicație practică, filme, centre de resurse, am selectat și am început să traducem cărțile, studiile, articolele pe care le-am considerat cele mai importante (într-o primă etapă), care să ne ajute să conștientizăm educatorii, ”sistemul” și societatea față de nevoia și sensul schimbării în educație. În tot acest timp am continuat dezbaterile care să ne ajute să ne clarificăm și armonizăm viziunea, dar și să înțelegem cadrul social mai larg în care se desfășoară educația. Cercetătorii (membri ai consorțiului) din domeniul epigeneticii, psihologiei și nutriției ne-au atras atenția asupra importanței mediului în care se dezvoltă copilul și se desfășoară educația, iar sociologii au subliniat influența presiunilor sociale la care sunt supuși adulții (părinți, profesori), dar și copiii, așa că am extins cercetările și în aceste direcții.

2020-planuri-7Am pus cu toții ”la mijloc” ceea ce am aflat din cărți, vizite, experiențe, proiecte, tot ce am văzut și făcut. Și am văzut și ce informații ne lipsesc. Au rezultat studii și comunicări științifice pe care le-am prezentat la evenimente organizate de noi sau alți parteneri, la conferințe organizate de alte instituții (inclusiv la o conferință din domeniul sănătății ”Sănătatea și educația, domenii de convergență interdisciplinară) – și vom continua să o facem, deși am constatat că impactul unui astfel de demers este limitat dacă nu este continuat de activități împreună cu cei care doresc să contribuie la schimbarea necesară.

Și, în această direcție am făcut efortul de a elabora proiecte de finanțare în care să invităm la colaborare instituții semnificative pentru sistemul de educație – universități, inspectorate școlare, instituții de formare continuă (CCD-uri, DPPD-uri) și alte ONG-uri și ne-am bucurat că au fost și mulți cei care au răspuns ”prezent”. Din păcate, dorințele și intențiile noastre nu corespundeau cu cele ale finanțatorilor (din nou!), așa că nu am izbutit să obținem acele finanțări care să ne susțină planurile ambițioase.. Dar nu ne-am descurajat!

La conceptul inițial am adăugat conceptele de reziliență și sustenabilitate și am început să elaborăm proiecte adresate finanțărilor la nivel european. Am căutat parteneri nu numai din țară, dar și din alte țări. Și avem bucuria că unul din proiectele de formare a formatorilor (și viitorilor profesori din domeniul științelor și științelor economice) la care am colaborat a primit anul trecut o finanțare ERASMUS+. Sperăm că și cel de al doilea proiect mare (H2020, cu 13 parteneri din cinci țări), căruia i-au lipsit anul trecut doar câteva puncte, va primi în acest an finanțare.

2020-planuri-4

Programe aplicative în școli

În paralel cu activitățile de mai sus, am început să lucrăm concret la nivelul școlilor. O parte din proiecte s-au derulat la Școala Ferdinand (București), unde am găsit deschidere (și spații de lucru) din partea unei directoare pe care cred că nu mai este nevoie să o prezint – Violeta Dascălu.

Am derulat acolo câteva proiecte-pilot, atât de educație (non-formală cât și mixte), cât și de de integrare a copiilor cu nevoi speciale (art-terapie, teatru terapeutic), sau de evaluare a inteligențelor multiple, bazate pe nevoile concrete constatate.

2020-planuri-2

Alte organizații din consorțiu au avut șansa de a participa ca la proiecte finanțate (alături de alți parteneri – unii benefici, alții mai puțin din păcate…) – cu obiective de educație remedială (tip a doua șansă), de formare profesională sau de accelerare bazată pe proiecte de cercetare (pentru copiii gifted).

Din toate aceste proiecte au rezultat: o mai bună imagine a nevoilor, noi modele de lucru validate de experiență, noi instrumente de evaluare (psihologică, psiho-pedagogică, vocațională), dar și necesități de formare pentru cadrele didactice care participă la astfel de proiecte și/sau vor să inoveze.

Din păcate, lipsa de deschidere din partea unor școli și lipsa de resurse* – parțial financiare dar în special umane, adică educatori dispuși să se implice cu adevărat în proiecte inovatoare, să învețe, să experimenteze – ne-au împiedicat să dezvoltăm mai multe proiecte aplicative.

* NB – e posibil să nu fi găsit noi școlile și oamenii potriviți… sunt cam rari, din păcate…

2020-planuri-1

Cursuri pentru cadre didactice și personal din instituții/ONG-uri care colaborează cu școlile

În primii cinci ani ai decadei am organizat pentru cei enumerați mai sus cursuri de elaborare și management de proiecte, finalizate întotdeauna cu o nouă viziune privind obiectivele educației și cu idei de proiecte educative (structuri dezvoltate) bazate pe nevoile constatate de ei și pe experiența lor profesională, la care am adăugat cunoștințele și experiența asimilată de membri consorțiului. Și ne-am bucurat că o mică parte din acele proiecte au obținut finanțări și au fost puse în aplicare (unele și fără finanțare).

După lansarea CREER (Iulie 2015) am început să ne gândim și la lansarea și acreditarea de cursuri de perfecționare adresate profesorilor – în parteneriat cu CCD-urile (mai ales pentru că proiectele de finanțare depuse în parteneriat cu inspectorate și CCD-uri, care aveau prevăzute și dezvoltarea/ acreditarea și furnizarea unor astfel de cursuri, nu primiseră finanțare).

Am creat conceptele pentru primele două cursuri și am negociat parteneriate cu CCD-uri din București, Mehedinți, Prahova. Din păcate, primele două tentative de acreditare a celor două cursuri de către minister nu au avut succes (nu am înțeles motivele), dar am perseverat 🙂

Anul acesta am depus cereri de acreditare doar în parteneriat cu CCD Prahova și perseverența noastră a dat roade – avem două cursuri acreditate și profesorii din Ploiești și județul Prahova se pot înscrie la aceste cursuri.

Primul curs vizează dezvoltarea competențelor de gândire. (durata – 24 ore/ 4 zile, cost 100 lei/ persoană)

Titlul cursului este: Dezvoltarea competențelor de învățare și facilitarea înțelegerii prin metode interactive de vizibilizare și utilizare a diferitelor tipuri de gândire

Participanții la acest curs vor obține nu numai cunoștințe noi, ci și instrumente practice pe care le vor putea aplica imediat la clasă, și anume 9 din cele 20 de rutine de gândire create și experimentate de echipa de cercetători și profesori de la Harvard în cadrul Project O.

Cel de al doilea curs vizează modelarea comunicării integrale la copii/tineri. (durata – 24 ore/ 4 zile, cost 100 lei/ persoană)

Titlul cursului este: – Modelarea comunicării integrale la copii / tineri – procesul punerii în evidență a succesiunii reprezentărilor interioare și a comportamentelor care permit transmiterea informațiilor prin intermediul limbajului, semnelor, simbolurilor și comportamentului

2020-planuri-5

CREER – Centrul de Resurse pentru Eco-Bio Educație, Reziliență și Sustenabilitate

Deoarece sunteți cu toții deja cititori ai materialelor puse la dispoziție de acest centru de resurse online, nu cred că mai este nevoie de multă prezentare. A fost și este o inițiativă a fundației noastre menită să faciliteze accesul educatorilor din România (și Rep. Moldova) la resursele acumulate în activitatea noastră de cercetare și experimentare (care nu se va încheia prea curând, sperăm).

În calitate de membri mai vechi ai Consorțiului EDUGATE (2005), pe site-ul căruia se publicau în primii ani doar materiale despre educația gifted în limba engleză, am primit multe cereri de la părinții și profesorii care doreau să citească astfel de materiale și în limba română. Așa că noi ne-am străduit de la bun început să traducem tot ceea ce am considerat util și interesant. Și vom continua să o facem 🙂

În cei 4 ani și jumătate de la lansarea online, am publicat aproape 670 de materiale, care au fost citite (380.000 accesări) de ~270.000 de cititori. Încă din primul an, surpriza noastră a fost că materialele publicate au fost accesat nu numai din România, Rep. Moldova și țări în care trăiesc foarte mulți români, ci și din multe alte țări depărtate și că avem ”abonați” (folowers) inclusiv din astfel de țări. Fiind vorba de materiale publicate în limba română și cu subiecte atât de specifice, a fost și rămâne o surpriză plăcută 🙂

2020-planuri-6

Ce ne propunem pentru 2020 și anii următori

Perseverența este obiceiul succesului dobândit prin muncă susținută” – Herbert Harris, în Cele 12 legi universale ale succesului

Perseverăm, perseverăm.. așa că ne-am propus:

– Să continuăm publicarea de articole și materiale-resursă pe site-ul CREER, pe care ne propunem să-l îmbunătățim ca organizare și chiar conținut, cu ajutorul vostru – avem nevoie să știm care vă sunt nevoile de informare și dorințele (așa că vă vom ruga din nou să completați chestionare și să ni le trimiteți – la adresa rodi4ana@gmail.com).

– Să continuăm activitățile de cercetare, implicând în acest demers cât mai mulți educatori și instituții/organizații din România și Rep. Moldova – în cadrul proiectelor sau prin intermediul comunității CREER pe care sperăm să o putem dezvolta prin intermediul întâlnirilor directe – evenimente tip living-lab, cursuri, conferințe sau prin intermediul chestionarelor lansate prin site-ul CREER. (Vom avea nevoie în echipă de comunicatori-promotori și organizatori de evenimente)

Pentru București am găsit o sală de întâlniri și cursuri, în centru, așa că vom începe în curând întâlnirile și cursurile (char dacă încă nu am obținut acreditarea pentru a vă putea oferi și mult-doritele credite și în București). Pe lângă cele două cursuri descrise mai sus, vom relua cât mai curând și cursurile de elaborare și management de proiecte.

Pentru Ploiești ne bazăm pe colaborarea cu CCD și pentru organizarea de evenimente. Pentru alte județe avem nevoie de sprijinul Dvs., pentru sală și organizare, eventual cazarea invitaților. De asemenea, ne propunem să depunem dosare de acreditare de cursuri și în alte județe – și vom avea nevoie de profesori-formatori locali care să dorească să-și dezvolte portofoliul de cursuri și să colaboreze cu noi!

2020-planuri-9

Vrem să găsim, să discutăm cu și să promovăm cât mai mulți educatori care inovează și au găsit soluții pentru una sau mai multe dintre multiplele probleme ale educării unor copii, atât de diverși și diferiți, în condițiile unei societăți în rapidă schimbare. Și aici vom avea nevoie de ajutorul vostru, să aveți curajul să ieșiți în față dacă vă numărați printre acești educatori și/sau să ne recomandați pe cei pe care îi cunoașteți. Sperăm să selectăm dintre acești profesori-inovatori pe viitorii formatori care să dorească să se dezvolte profesional alături de noi. La acest capitol vom avea nevoie de reporteri-voluntari în toate orașele mari, poate studenți care vor să-și facă un portofoliu de materiale publicate 🙂

Ne propunem nu numai să promovăm profesorii, dar și metodele și instrumentele pe care le-au creat sau le folosesc și au avut succes cu acestea – fie în cadrul articolelor publicate în CREER, fie prin intermediul unei platforme de resurse pe care ne propunem să o creăm, în conexiune cu CREER. Vrem să separăm partea de resurse – cu idei de planuri de lecție și activități și instrumente de lucru – pentru ca acestea să poată fi mai ușor găsite de profesori.

Explorăm deja platforme pe care se pot crea site-uri mai complexe și mai bine structurate pentru a vedea ce tip de platformă se potrivește cel mai bine acestei nevoi – aici am avea nevoie de o persoană care se pricepe mai bine la domeniul IT 🙂

– Vom continua activitatea de elaborare de proiecte de finanțare pentru a obține resursele necesare dezvoltării tuturor programelor. Și, la acest capitol, vom continua să căutăm și să invităm alături de noi școli, instituții, universități, oameni pasionați de educație și, de ce nu, sponsori 🙂

– Vom continua de asemenea activitatea de traducere de cărți și ghiduri – avem deja o listă întreagă de cărți care așteaptă să fie traduse și vom continua să achiziționăm altele și în acest an. Aici vom avea nevoie de refacerea echipei, pentru că am cam ”pierdut pe drum” o parte din voluntari și colaboratori – deh, așa e viața!

– Vrem să începem cu editarea acestor cărți traduse – deja am negociat costurile de drepturi de autor pentru primele două cărți și am găsit o editură care să le tipărească, mai trebuie să găsim fondurile necesare – suntem în căutare de sponsori sau invesitori și ne-ar prinde bine să avem un foundraiser bun.

Voi știți pe cineva care ar fi interesat să colaboreze cu noi? 🙂

O să publicăm curând mai multe detalii despre oamenii de echipă de care avem nevoie și despre ce le putem oferi la secțiunea – Voluntariat & jobs.

Rodica Bărbuță, președinte Fundația MATCA-2000 și coordonator al proiectului CREER

PS – pentru cei pe care nu-i interesează planurile noastre de viitor și doresc doar idei pentru semestrul care urmează, vă recomandăm un articol despre instrumente IT gratuite și un blog cu resurse pentru profesorii de la clasele primare:

https://pentruprieteni.com/aplicatii/23-de-unelte-gratuite-pentru-un-profesor-super-creativ-in-2020/

http://clasamea.eu/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.