Abordarea în perspectivă II

Prezentarea generală a lecțiilor și metodelor de lucru din capitolul Perspective Taking al cărții Taking Shape: Activities to Develop Geometric and Spatial Thinking” de Joan Moss, Catherine D. Bruce, Bev Caswell, Tara Flynn, and Zachary Hawes.

Această secțiune prezintă idei de lecții și activități pentru a ajuta la construirea abilității copiilor de a aborda perspectiva, utilizând cel mai frecvent contexte jucăușe și imaginative. Secțiunea include și o lecție ghidată detaliată care utilizează o poveste jucăușă despre o mamă pasăre care zboară deasupra unei sculpturi. Mama pasăre vine înapoi la cuibul ei și le spune puilor ei ce a văzut; copiii trebuie apoi să se gândească cum ar putea arăta sculptura din diferite perspective. Copiilor li se dă o imagine a priveliștii de sus pe care o vede mama pasăre și li se cere să încerce să construiască sculptura utilizând cuburi tip LEGO cu informația pe care o au.

Această secțiune conține de asemenea o serie de sarcini mai scurte pe care copiii le pot face în grupuri mai mici, pe covor, sau care poate fi o activitate desfășurată în centrul clasei, dezvoltând în continuare abilitățile lor de a aborda perspectiva.

În multe din aceste sarcini scurte copiii folosesc grile, imagini, cuburi sau cărămizi LEGO pentru a-i ajuta să integreze sau izoleze vederi diferite. Sarcinile din această secțiune oferă multiple puncte de intrare și oportunități angajante pentru copiii de a se juca cu conceptul și de a-și dezvolta abilitățile de abordare în perspectivă.

kids-peeking-through-fence

Iată câteva din ideile de sarcini scurte:

1. Ochelarii de cal din cutia de pantofi (se folosește o cutie de pantofi din fundul căreia se decupează o fantă îngustă prin care privesc copiii) – pagina 228

Tipul activității – scurtă provocare

Timp – 20-30 minute

Vârsta – grădiniță, Grupa 2

Gruparea – grupuri de câte 3-7 copii

Concentrare pe matematică și judecată spațială – abordarea în perspectivă și limbajul spațial

Descriere – Copiii se uită la o structură / obiect complex din diferite unghiuri de vedere, privind prin mica fantă, numesc acele vederi și discută despre ceea ce văd.

vizula-spatial-copii

2. Construiește-l, Fotografiază-l, Fă-lpagina 231

Tipul activitățiiactivitate exploratorie

Timp – 30 minute

Vârsta – grădiniță, Grupa 2

Grupareao introducere cu întreaga clasă, apoi o activitate de centru

Concentrare pe matematică și judecată spațială – abordarea în perspectivă; conectarea obiectelor 3D și reprezentări în 2D (fotografii)

Descriere – Copiii fac o structură utilizând cuburi de construcție (sau tip Lego), apoi o fotografiază din diferite unghiuri. Fotografiile printate pot fi marcate și utilizate de un alt copil ca set de planuri pentru a construi o copie a structurii.

crazy-creature-1

3. Creaturi Trăznite pagina 235

Tipul activitățiiscurtă provocare

Timp 15 minute (se poate lungi timpul, după ce se practică de mai multe ori)

Vârsta – grădiniță, Grupa 2

Grupareaindividual, în alternare cu întreaga clasă, sau în centru cu ghidarea educatorului

Concentrare pe matematică și judecată spațială – abordarea în perspectivă; compoziția de structuri 3D; interpretarea reprezentărilor 2D și a obiectelor 3D

Descriere – copiilor construiesc o creatură trăznită pe baza unei fotografii. Ei justifică de ce creatura construită de ei este asemenea cu cea din fotografie și în mod fizic marchează partea de sus, din față și laterală a obiectului lor pentru a se potrivi cu vederile din fotografie.

sea-creature

4. Ce vezi tu? pagina 238

Tipul activitățiiscurtă provocare

Timp 10 minute (se poate lungi timpul, după ce se practică de mai multe ori)

Vârsta – grădiniță, Grupa 2

Grupareaîntreaga clasă la început, apoi repetată ca sarcină rapidă oricând, apoi repetată ca sarcină scurtă oricând

Concentrare pe matematică și judecată spațială – abordarea în perspectivă/abordarea imaginară a perspectivei; vizualizare

Descriere – copiilor li se cere să-și imagineze cum ar arăta un obiect atunci când este văzut dintr-o perspectivă anume, apoi să alegă dintr-o serie de desene pe cea care reprezintă cel mai bine acea perspectivă.

little_birds_drawing__different_perspectives__by_nhastraz-dag0usz-png

5. Construcții LEGO secretepagina 241

Tipul activitățiiscurtă provocare

Timp 10 minute (se poate lungi timpul, după ce se practică de mai multe ori)

Vârsta – grădiniță, Grupa 2

Grupareaintroducere cu întreaga clasă la început (poate lua și 20 de minute dacă există discuții lămuritoare), apoi în grupuri mici, în centru sau pe covor.

Concentrare pe matematică și judecată spațială – abordarea în perspectivă compoziția de obiecte 3D, memoria de lucru vizual-spațială

Descriere copiii construiesc o sculptură LEGO din memorie, după ce au văzut-o 5-10 secunde.

parrots-draw-bird

Lecție – Mama pasăre găsește o sculpturăpagina 217

statuia-libertatii-topTipul activitățiilecție ghidată

Timp 60 minute (se poate lungi timpul, după ce se practică de mai multe ori)

Vârsta – grădiniță, Grupa 2

Grupareaîntregul grup și perechi

Concentrare pe matematică și judecată spațialăreprezentări 2D ale unei structuri 3D; abordarea în perspectivă.

Descriere copiilor li se prezintă ideea de „vedere de sus” cu ajutorul unei povești despre o mamă pasăre care zboară deasupra unei sculpturi. Copiii lucrează în perechi pentru a crea un obiect din cuburi de construcție, bazându-se pe informația (verbală) despre acea vedere de sus. Clasa se regrupează pentru a compara structurile create.

city-of-angles-top_med

Sursa: http://assets.pearsonschool.com/asset_mgr/current/201623/takingshape_sample_chapter.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.